LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Your shadow
Sinu vari
eelmine järgmine


Muusika autor Mirjam Tally
Sõnade autor Kristiina Ehin
Tõlge Ilmar Lehtpere

Olen tühi
lilla taevatriibu liust
jumalaema hobustest
ja sinu varju lõhnast
oru põhjas
I am empty
from the beauty of the purple streak in the sky
the horses of the mother of God
and the scent of your shadow
at the bottom of the valley
Teose algseks tekstiks on ingliskeelne tõlge eestikeelsest luuletusest. Hilisem versioon ka eesti keeles.