LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Cäcilie
eelmine järgmine

Muusika autor Richard Strauss
Sõnade autor Heinrich Hart
Tõlge Vahur Aabrams
Teose kataloogi- või oopusenumber: TrV170 nr2, op27 nr2
Tervikteosest Vier Lieder

Wenn du es wüßtest,
Was träumen heißt von brennenden Küssen,
Von Wandern und Ruhen mit der Geliebten,
Aug in Auge,
Und kosend und plaudernd,
Wenn du es wüßtest,
Du neigtest dein Herz!

Wenn du es wüßtest,
Was bangen heißt in einsamen Nächten,
Umschauert vom Sturm, da niemand tröstet
Milden Mundes die kampfmüde Seele,
Wenn du es wüßtest,
Du kämst zu mir.

Wenn du es wüßtest,
Was leben heißt, umhaucht von der Gottheit
Weltschaffendem Atem,
Zu schweben empor, lichtgetragen,
Zu seligen Höhn,
Wenn du es wüßtest,
Du lebtest mit mir!
Kui sa vaid teaksid,
mis tähendab suudlustest unelda,
või rännust või puhkusest armsaga koos,
pilk pilgus kinni,
õrnalt hoides ja juteldes.
Kui sa vaid teaksid,
kuuluks mulle su süda!

Kui sa vaid teaksid,
mis tähendab karta üksikuil öil,
kui on torm, ja väsinud hinge
pehmeil huulil keegi ei tröösti.
Kui sa vaid teaksid,
tuleksid mu juurde!

Kui sa vaid teaksid,
mis tähendab elada maailmu loova
Jumala hinguse paistel,
ja lennelda valgusest kantuna üles,
õndsate kõrguste poole.
Kui sa vaid teaksid,
siis elaksime koos!