LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Svarta rosor
Mustad roosid
eelmine järgmine


Muusika autor Jean Sibelius
Sõnade autor Ernst Josephson
Tõlge Lelet Hollo
Teose kataloogi- või oopusenumber: op36 nr1
Tervikteosest 6 sånger

Säg, hvarför är du så ledsen i dag,
du, som alltid är så lustig och glad?
Och inte är jag mera ledsen i dag
än när jag tyckes dig lustig och glad;
Ty sorgen har nattsvarta rosor.

I mitt hjärta der växer ett rosendeträd
som aldrig nånsin vill lemna mig fred,
Och på stjelkarne sitter det tagg vid tagg,
och det vållar nig ständigt sveda och agg;
Ty sorgen har nattsvarta rosor.

Men af rosor blir det en hel klenod,
än hnita som döden, än röda som blod.
Det växer och växer. Jag tror jag förgår,
I hjärtträdets rötter det rycker och slår;
ty sorgen har nattsvarta rosor.
Räägi, miks nii nukker täna
sina, kes alati lõbusalt särad?
Nii minagi kurbusest olen prii,
kui naudin su lustakat rõõmukiirt.
Ent murel on öömustad roosid.

Mu südames kasvab üks rooside puu,
mis külvab mu maailma rahutust,
mu hingekarniisile päevast päeva
lõputult tilgutab valu ja vaeva.
Ent murel on öömustad roosid.

Saab roosidest aare, Sulkallis ja hurm.
Kui punane veri, veel tühjem kui surm,
see kasvab ja kasvab. Ma usun, et hukkun
see südamepuu aina tõmbleb ja tuksub;
ent murel on öömustad roosid.