LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Säf, säf, susa
Sahise, pilliroog, sahise
eelmine järgmine


Muusika autor Jean Sibelius
Sõnade autor Gustav Fröding
Tõlge Lelet Hollo
Teose kataloogi- või oopusenumber: op36 nr4
Tervikteosest 6 sånger

Säf, säf, susa,
våg, våg, slå,
I sägen mig hvar Ingalill,
Den unga månde gå?

Hon skrek som en ving skjuten and, när hon sjönk I sjön,
det var när sista vår stod grön.

De voro henne gramse vid Östanålid,
Det dog hon sig så illa vid.

De voro henne gramse för gods och gull
och för hennes unga kärleks skull.

De stucko en ögonsten med tag,
de kastade smuts I en liljas dagg.

Så sjungen, sjungen sorgsång,
I sorgsna vågor små,
Säf, säf, susa,
våg, våg, slå!
Sahise, pilliroog, sahise.
Laine, laksu ja löö.
Kuhu küll kadusid, Ingalill?
Nooruke, kuhu sa jäid?

Kui tiivastlastud lind ta karjatas. Ta järve vajus.
See oli viimne roheline kevad meie paigus.

Ta tappis Östranalid.
Ehk inimeste vimm ja viha.

Ei suutnud ta ju südant külmaks teha. Neil vimm
ja viha tekkind maisest varast ja tema noore armastuse pärast.

Sa justkui silmatera, mis torgatokkaga.
Kui kasteilus liilia, mis maetud poriga.

Nüüd laulge, laulge leinalaulu,
kurvalained, vaikselt öös.
Sahise pilliroog, sahise.
Laine, laksu ja löö.