LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Rose opens
Roos avaneb
eelmine järgmine


Muusika autor Rein Rannap
Sõnade autor Jalal ad-Din Rumi , Coleman Barks
Tõlge Doris Kareva
Tervikteosest Taevane ja maine

Every tree, every growing thing as it grows,
says this truth, You harvest what you sow.

With life as short as a half-taken breath,
do not plant anything but love.

The value of a human being can be measured
by what he or she most deeply wants.

Be free of possessing things.
Sit at an empty table.
Be pleased with water, the taste of being home.

People travel the world looking for the friend,
but that one is always at home.
Jesus moves quickly to Mary.

A donkey stops to smell the urine of another donkey.
There are simple reasons for what happens.

You will not stay clear if you sit for long
with the one who pours the wine.

Someone with a cup of honey in his hand
rarely has a sour face.

If someone says a eulogy,
there must be a funeral nearby.

A rose opens because she is the fragrance she loves.

We speak poems,
and lovers down the centuries will keep saying them.
The cloth God weaves does not wear out.
Iga puu, iga taim oma kasvamisega
ütleb: mida sa külvad, sa lõikad.

Oma elus, mis lühem kui hingetõmb,
ära külva midagi muud kui armastust.

Inimolendi väärtust mõõdab
ta sügavaim igatsus.

Ole vaba asjadest,
las püsib tühi su laud.
Tunne rõõmu veest, kodusoleku maitsest.

Mööda maailma otsivad inimesed
taga sõpra, kes ootab neid kodus.
Jeesus Maarjani jõuab silmapilguga.

Eesel nuuskima teise eesli pissi jääb kauaks.
Kõigel, mis juhtub, üsna lihtne on põhjus.

Harva jääb selgeks pea sel, kes aega
meeleldi veedab veinikallaja seltsis.

Kes hoiab meepotti, sellel
harva on hapu nägu.

Kui kuuled kusagil kiidukõnet,
pole matused kuigi kaugel.

Roos avaneb, et tunda lõhna, mida ta armastab.

Luule on meie kõne,
ja armastajad veel sajandeid kordavad meie sõnu.
Kangas, mida koob Jumal, ei kulu.