LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Question
Küsimus
eelmine järgmine


Muusika autor Rein Rannap
Sõnade autor Jalal ad-Din Rumi , Coleman Barks
Tõlge Doris Kareva
Tervikteosest Taevane ja maine

Why ask about behavior when you are soul-essence,
and a way of seeing into presence!
Plus youre with us!
How could you worry?

You may as well free a few words from your vocabulary.
Why and how and impossible.
Open the mouth-cage and let those fly away.

We were all born by accident, but still this wandering caravan will make camp in perfection.

Forget the nonsense categories of there and here, race, nation, religion, starting point and destination.
You are soul, and you are love, not a sprite
or an angel or a human being!
Youre a Godman-womanGod-manGod-Godwoman!

No more questions now as to what it is were doing here.
Mis käitumisest sa räägid, sina, kes oled hinge olemus,
selge pilk olevasse
ja siin, praegu meiega koos?
Mille üle sa muretsed?

Lase lahti kolm sõna:
miks, kuidas ja võimatu.
Ava suu puur ja las nad lennata ära.

Kõik me juhusest sündisime, kuid selle rändava karavani
laager on täiuslik.

Unusta tühjad mõisted nagu siin, seal, rass, rahvus, usk,
algus, lõpp.
Sina oled hing, armastus oled, mitte haldjas,
ingel või inimene.
Nii Jumal kui mees kui naine, Jumalinimene sa oled.

Ära küsi, mis see on, mida meie siin teeme.