LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Come back to the source
Pöördu tagasi allikale
eelmine järgmine


Muusika autor Rein Rannap
Sõnade autor Jalal ad-Din Rumi , Coleman Barks
Tõlge Doris Kareva
Tervikteosest Taevane ja maine

Do you hear what the stringed instrument says about longing?
The same as the stick, I was once a green branch in the wind.

We are all far from home.
Language is our caravan bell.

Do not stop anywhere.
The moment you are attracted to a place,
you grow bored with it.

Think of the big moves you have already made,
from a single cell to a human being.
Stay light-footed, and keep moving.

Turkish, Arabic, Greek,
any tongue is a wind that was formerly water.

As a breeze carries the ocean inside it,
so underneath every sentence is,
Come back to the source.
A moth does not avoid flame. A king lives in the city.

Why should I keep company with owls
out here in the empty buildings?

If your donkey acts crazy and will not work,
apply the bullwhip to his head.
He will understand.

Do not try to love him back to his senses.
Whack him.
Kuuled sa, mida keelpill kõneleb igatsusest?
Nii minagi olin kord haljas oks tuules.

Kõik me oleme kodust kaugel.
Keel on kelluke, mis kutsub karavani.

Ära jää kuhugi kauaks.
Niipea kui mõnesse kohta kiindud,
sünnib sus tüdimus.

Mõtle vaid oma senistest muutumistest -
ainsast rakust inimolendiks.
Kergel sammul teekonda jätka.

Türgi, araabia, kreeka keel
iga keel on tuul, mis oli kunagi vesi.

Nagu tuuleõhk kannab eneses ookeani,
on iga sõnumi alltekst:
pöördu tagasi allikale.
Ööliblikas ei väldi leeki. Kuningas elab linnas.

Miks peaksin mina aega veetma öökullide seltsis?


Kui su eesel on põikpäine ega tee tööd,
äiga talle.
Küll ta saab aru.

Ära püüa veenda mahedalt mõistlikkusele.
Nüpelda teda.