LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Poor silent lover
Vaikne armastaja
eelmine järgmine


Muusika autor Rein Rannap
Sõnade autor Jalal ad-Din Rumi , Coleman Barks
Tõlge Doris Kareva
Tervikteosest Taevane ja maine

I have come here to lay my head at your feet, to ask forgiveness,
to sit in the rose chair and burn my thorns.
Whatever I thought to do, when I am here with you, is nothing.
I come to weep. There is no escape from grief.
Outwardly I am silent. Inwardly, you know how I am screaming.
Make my face yours. I will shorten this poem.
Read the rest inside me.

Poor silent lover, you have no one to talk to?
But your thoughts keep surging through like an army of firebrands.
Alone, every person stays quiet. Nobody speaks to a closed door.
But you are convinced that you have lost your best companion.
Maybe you are already in the pure world, beyond this scroungy wanting and the metabolizing of nature. No doubt.
Tulin siia, et langeda põrmu su jalge ees, paluda andeks,
istuda roosi toolil oma okaste põledes.
Mida kõike ma mõtlesin teha, kui oleme koos, pole miski.
Nutma tulin. Sest kurbusest ei ole pääsu.
Väliselt vaikin. Kuis seesmiselt kisendan, tead ju.
Las mu nägu saab sinu omaks. Las luuletus lõpeb.'
Loe edasi minus.

Vaene vaikiv armastaja, sul pole kõnelda kellegagi?
Aga su mõtteid üha sähvib kui tuletukke.
Üksi on igaüks vait. Suletud uksega ju ei räägi.
Sina ent oled veendund, et kaotasid lähima kaaslase.
Ehk oled juba puhtas maailmas, kõrgemal
ihadest, igimuunduvast loodusest? Küllap.