LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Likhet
Samasus
eelmine järgmine


Muusika autor Jean Sibelius
Sõnade autor Johan Ludvig Runeberg
Tõlge Mati Sirkel

Hur många vågor bo på fjärden,
Hur många tankar i mitt hjärta?
De tyckas fly - och dröja kvar dock,
De tyckas dö - och födas åter,
Så skilda och ändå så lika,
Så många och ändå de samma!

Ur samma sjö, av samma vindar
De höjas alla,
Ur samma bröst de höjas alla,
Av samma kärlek.
Ur samma bröst höjes våg,
Våg på fjärd.
Kui palju laineid elab fjordil,
kui palju mõtteid minu südames?
Nad paistavad pagevatja ometi on siin,
nad paistavad surevatja sünnivad siiski taas,
nii lahknevadja ometi ühtmoodi,
nii palju neidja ometi needsamad!

Seesama meri, needsamad tuuled
neid õhku tõstavad,
ühest ja samast rinnast

tõstab õhku neid kõiki
seesama armastus.