LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Das Wandern
Rändamine
eelmine järgmine


Muusika autor Franz Schubert
Sõnade autor Wilhelm Müller
Tõlge Mati Vaikmaa
Teose kataloogi- või oopusenumber: D795 nr1
Tervikteosest Die schöne Müllerin

Das Wandern ist des Müllers Lust,
Das Wandern!
Das muß ein schlechter Müller sein,
Dem niemals fi el das Wandern ein,
Das Wandern.

Vom Wasser haben wirs gelernt,
Vom Wasser!
Das hat nicht Rast bei Tag und Nacht,
Ist stets auf Wanderschabedacht,
Das Wasser.

Das sehn wir auch den Rädern ab,
Den Rädern!
Die gar nicht gerne stille stehn,
Die sich mein Tag nicht müde drehn,
Die Räder.

Die Steine selbst, so schwer sie sind,
Die Steine!
Sie tanzen mit den muntern Reihn
Und wollen gar noch schneller sein,
Die Steine.

O Wandern, Wandern, meine Lust,
O Wandern!
Herr Meister und Frau Meisterin,
Laßt mich in Frieden weiterziehn
Und wandern.
Rändamine on möldri rõõm

ja vilets on see mölder,
kes rändamisest lugu ei pea.


Meie, möldrid, oleme seda õppinud ojalt,

kes rändab puhkamata nii päeval kui ööl.Ka veskirattad ei taha paigal seista

ja teevad oma keerlemisega rõõmu igale möldrile.Ja veskikivid, ise nii rasked,

tantsivad rõõmsalt ringi
nagu tahaksid nad aina kiiremini keerelda.


Oo, rändaminesee ongi minu rõõm.

Meistrihärra ja -proua,
lubage mul rahus minna, et võiksin aina
edasi rännata.
Vabatõlge