LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Gaudeamus
De brevitate vitae
Elu lühidusest
eelmine järgmineGaudeamus igitur,
juvenes dum sumus;
post jucundam juventutem,
post molestam senectutem
nos habebit humus!

Ubi sunt qui ante nos
nn mundo fuere?
Vadite ad superos
transite in inferos
hos si vis videre.

Vita nostra brevis est,
brevi finietur,
venit mors velociter,
rapit nos atrociter,
nemini parcetur.

Vivat academia,
vivant professores,
vivat membrum quodlibet,
vivant membra quaelibet,
semper sint in flore!

Vivant omnes virgines
faciles, formosae.
Vivant et mulieres
tenerae, amabiles,
bonae, laboriosae.

Vivat et respublica
et qui illam regit,
vivat nostra civitas,
maecenatum caritas,
quae nos hic protegit!

Pereat tristitia,
pereant osores.
Pereat diabolus,
quivis antiburschius
atque irrisores.
Rõõmustagem niisiis,
kuni oleme noored!
Pärast meeldivat noorusaega,
pärast rusuvat vanadust
pärib meid muld.

Kus on need, kes olid
maailmas enne meid?
Minge taevaste juurde,
siirduge allmaailma!
Kus nad siis on? Nad on olnud.

Meie elu on lühike,
see lõpeb peagi.
Surm tuleb ruttu,
haarab meid jõhkralt kaasa,
mitte kellelegi ei halastata.

Elagu ülikool,
elagu õppejõud!
Elagu igalikooli) liige,
elagu kõiklikooli) liikmed,
õitsegu nad alati!

Elagu kõik tütarlapsed,
nõtked, kaunid!
Elagu ka naised,
õrnad, armsad
ning ka töökad!

Elagu ka riik
ja see, kes riiki juhib!
Elagu meie linn,
metseenide hoolitsus,
mis meid siin kaitseb!

Kadugu kurbus,
kadugu vihkajad!
Kadugu saatan,
kes iganes on üliõpilasvaenulik,
ning ka pilkajad!