LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Ode VI  – Kontakion – Ikos
Песнь 6 - Кондак - Икос
6. laul
eelmine järgmine


Muusika autor Arvo Pärt
Tervikteosest Kanon pokajanen

Житейское море, воздвизаемое зря напастей бурею,
к тихому пристанищу Твоему притек, вопию Ти:
возведи от тли живот мой, Многомилостиве.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Житие на земли блудно пожих
и душу во тьму предах,
ныне убо молю Тя, Милостивый Владыко:
свободи мя от работы сея вражия,
и даждь ми разум творити волю Твою.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Кто творит таковая, якоже аз?
Якоже бо свиния лежит в калу,
тако и аз греху служу.
Но Ты, Господи, исторгни мя от гнуса сего
и даждь ми сердце творити заповеди Твоя.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Кондак
Душе моя, почто грехами богатееши,
почто волю диаволю твориши,
в чесом надежду полагаеши?
Престани от сих и обратися к Богу с плачем, зовущи:
милосерде Господи, помилуй мя грешнаго.

Икос
Помысли, душе моя,
горький час смерти и страшный суд
Творца твоего и Бога:
Ангели бо грознии поймут тя, душе,
и в вечный огнь введут:
убо прежде смерти покайся, вопиющи:
Господи, помилуй мя грешнаго.
Hädadest lainetav elumere peale vaadates
tõttan ma Su vaiksesse sadamasse ja hüüan Su poole:
päästa mu elu hukatusest, Rohkeltarmuline!

Halasta mu peale, oh Jumal, halasta mu peale.

Eksinult olen ma siin maa peal oma elu elanud
ja oma hinge pimedusele ära andnud.
Aga nüüd palun ma Sind, armuline Valitseja:
vabasta mind vaenlase orjusest
ja anna mulle mõistust Sinu tahtmist täita.

Halasta mu peale, oh Jumal, halasta mu peale.

Kes teeb veel sääraseid tegusid kui mina?
Otsekui siga porilombis püherdab,
nõnda teenin mina pattu!
Aga Sina, Issand, tõmba mind sellest jälkusest välja
ja anna mulle südant, et ma Su käsusõnu täidaksin.

Au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule
nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.

Kondak
Mu hing, miks rohkendad sa oma pattude hulka,
miks teed kuradi tahtmist,
mille peale sa loodad?
Jära see, pööra ennast Jumala poole ja hüüa nutuga:
Armuline Issand, heida armu minu, patuse, peale!

Iikos
Mõtle, mu hing,
kibeda surmatunni ning oma Looja ja Jumala
kardetava kohtu peale,
sest ähvardavad inglid võtavad su kinni
ja heidavad igavesse tulle.
Paranda siis enne surma meelt ja hüüa:
Issand, heida armu minu, patuse, peale!


Tekst: Õigeusu palveraamat
Beholding the sea of life surging with the tempest of temptations,
I run to Thy calm heaven and cry unto Thee:
Raise up my life from corruption, O Greatly-merciful One.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

I have lived my life wantonly on earth
and have delivered my soul to darkness.
But now I implore Thee, O merciful Lord,
free me from this work of the enemy
and give me the knowledge to do Thy will.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

Who doeth such things as I do?
For like a swine lying in the mud,
so do I serve sin.
But do Thou, O Lord, pull me out of this vileness
and give me the heart to do Thy commandments.

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit,
both now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

Kontakion
O my soul, why dost thou become rich in sins?
Why dost thou the will of the devil?
On what dost thou set thy hope?
Cease from these things and turn to God with weeping, and cry out:
O Kind-hearted Lord, have mercy on me, a sinner.

Ikos
Think, my soul,
of the bitter hour of death and the judgement day
of thy God and Creator.
For terrible angels will seize thee, my soul,
and will lead thee into the eternal fire.
And so, before thy death, repent and cry:
O Lord, have mercy on me, a sinner.