LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Ode VIII
Песнь 8
8. laul
eelmine järgmine


Muusika autor Arvo Pärt
Tervikteosest Kanon pokajanen

Ирмо́с:
Из пламене преподобным росу
источил еси и праведнаго жертву
водою попалил еси:
вся бо твориши, Христе,
токмо еже хотети.
Тя превозносим во вся веки.

Верую, яко приидеши судити живых и мертвых,
и вси во своем чину станут,
старии и младии, владыки и князи,
девы и священницы;
где обрящуся аз?
Сего ради вопию: даждь ми, Господи,
прежде конца покаяние.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Богородичене:
Пречистая Богородице, приими недостойную молитву мою
и сохрани мя от наглыя смерти,
и даруй ми прежде конца покаяние.
Irmos:
Tuleleegist lasksid Sa, Kristus,
vagadele kastet sadada,
ja õiglase ohvri põletasid Sa veega ära.
Kõike teed Sa nõnda,
kui Sa tahad;
Sind ülistame meie igavesti!

Ma usun, et Sa tuled elavate ja surnute üle kohut mõistma
ja kõik saavad omasuguste seas seisma:
vanad ja noored, valitsejad ja vürstid,
neitsid ja preestrid;
kus on siis minu koht?
Seepärast hüüan ma: anna Issand,
et ma enne surma meelt parandaksin!
Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.

Jumalasünnitajale:
Kõigepuhtam Jumalasünnitaja, võta vastu mu vääritu palve
ja hoia mind varase surma eest
ning anna, et ma enne surma meelt parandaksin.

Tekst: Õigeusu palveraamat
Heirmos:
From the flame Thou didst sprinkle dew upon the Saints,
and didst burn the sacrifice of a righteous man
which was sprinkled with water.
For Thou alone, O Christ,
dost do all as Thou willest.
Thee do we exalt unto all ages.

I believe that Thou wilt come to judge the living and the dead,
and that all will stand in order,
old and young, lords and princes,
priests and virgins.
Where shall I find myself?
Therefore, I cry: grant me, O Lord,
repentance before the end.
Both now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

Theotokion:
O most pure Theotokos, accept mine unworthy prayer
and preserve me from sudden death;
and grant me repentance before the end.