LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Gebet nach dem Kanon / Palve pärast kaanonit
Молитва
Prayer after the Canon
eelmine järgmine


Muusika autor Arvo Pärt
Tervikteosest Kanon pokajanen

Владыко Христе Боже, Иже страстьми Своими
страсти моя исцеливый
и язвами Своими язвы моя уврачевавый, даруй мне,
много Тебе прегрешившему, слезы умиления;

сраствори моему телу
от обоняния Животворящаго Тела Твоего,
и наслади душу мою
Твоею Честною Кровию от горести,
еюже мя сопротивник напои;

возвыси мой ум к Тебе,
долу поникший, и возведи от пропасти погибели:
яко не имам покаяния, не имам умиления,
не имам слезы утешительныя,
возводящия чада ко своему наследию.

Омрачихся умом в житейских страстех,
не могу воззрети к Тебе в болезни,
не могу согретися слезами, яже к Тебе любве.

Но, Владыко Господи Иисусе Христе,
сокровище благих, даруй мне покаяние всецелое
и сердце люботрудное во взыскание Твое,
даруй мне благодать Твою и обнови во мне зраки Твоего образа.

Оставих Тя, не остави мене;
изыди на взыскание мое,
возведи к пажити Твоей
и сопричти мя овцам избраннаго Твоего стада,

воспитай мя с ними от злака Божественных Твоих Таинств, молитвами Пречистыя Твоея Матере
и всех святых Твоих. Аминь.
Oh Issand Kristus Jumal, kes Sa oma kannatustega
minu kannatused oled parandanud
ja oma haavadega minu haavad terveks teinud, anna mulle,
kes ma Sinu ees palju pattu olen teinud, härdusepisaraid.

Täida mu ihu
Sinu elavakstegeva ihu kalli lõhnaga
ja lase mu hingel
nautida Sinu kallist verd,
et kaoks kibedus, millega vastaline on mind jootnud.

Tõsta mu norgus meel Sinu poole
ja too ta välja hukatuse sügavikust;
sest pole mul meeleparandust, pole mul härdust,
pole mul lohutavaid pisaraid,
mis tooksid lapsi nende päranduse juurde.

Mu meel on eluhimudes pimedaks läinud,
ma ei suuda oma valus Sinu poole vaadata,
ei suuda soojendada end armastusepisaratega Sinu vastu.

Aga Sina, Valitseja Issand Jeesus Kristus,
headuse allikas, anna mulle täielikku patukahetsust
ja Sinu otsimise usinust südamesse,
anna mulle oma armu ja uuenda minu sees oma näo kuju.

Ehkki ma Sinu maha olen jätnud, ära jäta Sina mind ometi;
tule mind otsima,
vii mind oma karjamaale
ja arva oma valitud karja lammaste hulka.

Toida mind ühes nendega oma jumalik salasuse värske rohuga
oma kõigepuhtama Ema
ja kõigi Su pühade palvete pärast. Aamen.


Tekst: Õigeusu palveraamat
O Master Christ God, Who hast healed
my passions through Thy Passion,
and hast cured my wounds through Thy wounds, grant me,
who have sinned greatly against Thee, tears of compunction.

Transform my body
with the fragrance of Thy live-giving Body,
and sweeten my soul
with Thy precious Blood
from the bitterness with which the foe hath fed me.

Lift up my down-cast mind to Thee,
and take it out of the abyss of perdition,
for I have no repentance, for I have no compunction,
I have no consoling tears,
which uplift children to their heritage.

My mind hath been darkened through earthly passions,
I cannot look up to Thee in pain.
I cannot warm myself with tears of love for Thee.

But, O Sovereign Lord Jesus Christ,
Treasury of good things, give me thorough repentance
and a diligent heart to seek Thee;
grant me Thy grace, and renew in me the likeness of Thine image.

I have forsaken Thee - do Thou not forsake me!
Come out to seek me;
lead me up to Thy pasturage
and number me among the sheep of Thy chosen flock.

Nourish me with them on the grass of Thy Holy Mysteries,
through the intercessions of Thy most pure Mother
and all Thy saints. Amen.