LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Katherine Howard
eelmine järgmine

Muusika autor Libby Larsen
Tõlge Helin Kapten
Tervikteosest Try Me, Good King: Last Words of the Wives of Henry VIII

God have mercy on my soul. Good people, I beg you pray for me.
By the journey upon which I am bound, brothers, I have not wronged the King. But it is true that long before the King took me, I loved [Thomas] Culpeper... I wish to God I had done as Culpeper wished me, for at the time the King wanted... me, [Culpeper] urged me to say that I was pledged to him. If I had done as he wished me I should not die this death, nor would he...

God have mercy on my soul. Good people, I beg you pray for me... I die a Queen, but I would rather die the wife of Culpeper.
Jumal halasta mu hingele. Head inimesed, palun palvetage minu eest. Teekonnal, mida mööda olen pidanud minema, ei ole ma reetnud kuningat. On tõsi, et kaua enne, kui kuningas mu võttis, armastasin Culpeper'i. Oleks ma ometi teinud nii nagu Culpeper soovis ajal, mil kuningas mind tahtis. Culpeper soovitas tungivalt mul öelda, et olin andnud armutõotuse jääda temaga. Kui ma oleksin teinud tema nõuande järgi, ei peaks ma sel viisil surema...

Jumal halasta mu hingele. Head inimesed, ma palun teid palvetada minu eest. Ma suren kuningannana, kuid ma sooviksin surra pigem Culpeper'i naisena.
Katherine Howard oli Inglismaa kuninganna aastail 1540-1541.
Tema kõne hukkamispaigal 13. veebruaril 1541. aastal.