LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Matkamiehen virsi
Färdemannens psalm
eelmine järgmine


Muusika autor Ilmari Hannikainen
Sõnade autor Hilja Haahti
Teose kataloogi- või oopusenumber: op18 nr1

Niin kuin muuttolintusen tie
kotoa kauas matka vie.
Jää turvaksi, Herrani, rakkaiden luo,
haltuhus kaikkeni uskoa saan.
Käy kanssani, mulle sä siunaus suo,
auttaos määräni saavuttamaan.

Niinkuin muuttolintusen tie
taivasta kohti kulku vie.
Kuin unelma kiitävi elämä pois
kirkkausrantahan kodista maan.
Suo, että mun sieluni valmisna ois,
auttaos onneni saavuttamaan.

Nii kui rändlindu mu tee
kaugele kodunt viis üle vee!
Jää, Issand, mu armsate varjajaks sa,
su armu hoolde ma usaldan nad.
Tule minuga kaasa, mind õnnista sa,
jumalalinna vii mind elama.

Nii kui rändlindu mu tee
taevasse koju viis üle vee!
Kui unelmad, kiiresti möödus mu päev,
algava hommiku kirkust ma näen.
Luba olla mind valmis, mind pühitse sa,
õndsate õnne vii pärima.

Käsitisi kirjutatud tõlge noodiridade kohalt.