LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Gremini aaria Любви все возрасты покорны
eelmine järgmine
3. vaatus, 1. stseen
Muusika autor Pjotr Tšaikovski
Sõnade autor Pjotr Tšaikovski , Konstantin Šilovski
Teose kataloogi- või oopusenumber: op24
Tervikteosest Евгений Онегин

Любви все возрасты покорны,
Её порывы благотворны.
И юноше в расцвете лет, едва увидевшему свет,
И закалённому судьбой бойцу с седою головой.

Онегин, я скрывать не стану -
Безумно я люблю Татьяну.
Тоскливо жизнь моя текла,
Она явилась и зажгла,
Как солнца луч среди ненастья,
Мне жизнь и молодость, да, молодость и счастье.

Среди лукавых, малодушных,
Шальных, балованных детей,
Злодеев и смешных, и скучных,
Тупых привязчивых судей.
Среди кокеток богомольных,
Среди холопов добровольных,
Среди вседневных модных сцен,
Учтивых ласковых измен.

Среди холодных приговоров,
Жестокосердной суеты,
Среди досадной пустоты,
Расчётов дум и разговоров,
Она блистает, как звезда,
Во мраке ночи в небе чистом
И мне является всегда
В сияньи ангела, в сияньи ангела лучистом.

Любви все возрасты покорны,
Её порывы благотворны.
И юноше в расцвете лет едва увидевшему свет,
И закалённому судьбой бойцу с седою головой.

Онегин, я скрывать не стану -
Безумно я люблю Татьяну.
Тоскливо жизнь моя текла,
Она явилась и зажгла.
Как солнца луч среди ненастья
И жизнь, и молодость, да молодость и счастье.
Ei armastus küll vali aega,
ta nagu torm mis võimsa käega
teeb imetegu nooruses, niisama vanas südames.
Ta alla paindub sõjamees, kes vananenud võitlustes.

Ei ma seda salga,
et üle kõige mul Tatjana,
ei olnud rõõmu eluteel,
kui ilmus ta, siis säras meel
kui päiksekiir kesk vihma vilu
ja andis nooruse ja nooruse ja elu.

Sääl kus on õelus, argtus,
väiklus ja tühjust täis on kõik maailm,
kus kelmid narrid naeruväärsed
ja nüri kohtumõistja silm kesk ebalust
ja palveid, ohkeid,
kesk muste vallatusi rohkeid,
kesk moodsa ilma edvistust,
kesk valet, ebaarmastust.

Kus külmalt kergelt tehtaks otsust,
kus pääliskaudne ärevus
ja tühine on kahetsus,
kus ainult arvestus ja kõmu
Tatjana, sääl siis üksinda kui täht,
mis öösel taevas särab,
nii mulle ilmub ikka ta
ja ingli hiilguses end näitab.

Ei armastus küll vali aega,
ta nagu torm mis võimsa käega
teeb imetegu nooruses, niisama vanas südames.
Ta alla paindub sõjamees, kes vananenud võitlustes.

Ei ma seda salga,
et üle kõige mul Tatjana,
ei olnud rõõmu eluteel,
kui ilmus ta, siis säras meel
kui päiksekiir kesk vihma vilu
ja andis nooruse ja nooruse ja elu.
Käsitsi kirjutatud tõlge noodiridade kohalt-