LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Lenski ariooso Я люблю вас, Ольга
eelmine järgmine
1. vaatus, 1. stseen
Muusika autor Pjotr Tšaikovski
Sõnade autor Aleksandr Puškin , Konstantin Šilovski
Teose kataloogi- või oopusenumber: op24
Tervikteosest Евгений Онегин

Я люблю вас, я люблю вас, Ольга,
Как одна безумная душа поэта
Еще любить осуждена.
Всегда, везде одно мечтанье,
Одно привычное желанье,
Одна привычная печаль.

Я, отрок, был тобой пленённый,
Сердечных мук еще не знав,
Я был свидетель умилённый
Твоих младенческих забав.
В тени хранительной дубравы
Я разделял твои забавы, ах.

Я люблю тебя, я люблю тебя,
Как одна душа поэта только любит,
Ты одна в моих мечтаньях,
Ты одно моё желанье.
Ты мне радость и страданье,
Я люблю тебя, я люблю тебя.
И никогда ничто, ни охлаждающая даль,
Ни час разлуки, ни веселья шум,
Не отрезвят души согретой
Девственным любви огнём.

Я люблю тебя, я люблю тебя, люблю тебя.
Olen armunud teisse, armund, Olga,
nagu ainult meeletu poeedi süda
siin ilmas armuda veel võib.
Mind kõikjal ainus unelm köidab,
mu hinges ainus iha loidab,
mul ainus külge harjund lein.

Ju lapsena su kütkes olin,
mil armupiin on võõras veel,
ma härda kaaslasena tulin
su lapse mängude alleel.
Sääl hiie kosutavas varjus
meil südamega süda harjus, ah!

Sind ma armastan, sind ma armastan
nagu vaid poeedi hing võib armastada;
sa mu unelus, mis püha,
sa mu ainus, ainus iha,
sa mul rõõmuks, pühaks üha,
sind ma armastan, sind ma armastan
ja iial mingi võim ei suuda lahutada meid,
ei iial summutada armutuld,
mis loidab hinges mul,
su poole kustumata leegina.

Sind ma armastan, ah, sind armastan.
Käsitisi kirjutatud tõlge noodiridade kohalt.