LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

To My End and to Its End…
Kuni lõpen mina ja lõpeb see…
eelmine järgmine


Muusika autor Tatjana Kozlova-Johannes
Sõnade autor Mahmud Darviš , Jeffrey Sacks
Tõlge Amar Annus

- Are you tired of walking
my son, are you getting tired?
- Yes, father
Your night has grown long on the road
and your heart has flowed over your night's earth
- You're still as lithe as a cat
so climb up on my shoulders
In a little while we'll cross
the forest of terebinth and oak
The sky is ours, all of it
- And then what?
- We'll return to the house
Do you know the way, my son?
- Yes, father:
East of the carob tree on the main street theres
a small path crowded by cactus
at its opening. Then it leads, wider and wider,
to the well
Then it gets lost on a threshing floor before
it straightens out and settles in at home
- Do you know our home, my son?
- I know it like I know the path:
Jasmine winds around an iron gate
Footprints of light on the stone stairs
Sunflowers stare at what lies behind the place
In the yard theres a well and a willow tree
Behind the fence, a tomorrow, thumbing through our papers...
- Oh father, are you getting tired?
Do I see sweat in your eyes?
- My son, I am tired... Can you carry me?
- Like you used to carry me, father
I'll carry this longing
for my beginning
and its beginning
I'll follow this road to
my end... and to its end!
Kas sa oled väsinud kõndimisest,
mu poeg, kas sa oled väsinud?
- Jah, isa
Sinu öö on veninud pikaks olles teel
ja su süda on voolanud üle sinu öö maa
- Oled ikka veel kerge nagu kass
roni siis mu õlgadele
varsti me lähme läbi
viimase terebindi ja tammemetsa
ja taevas on tervenisti meie oma
- Mis siis tuleb?
- Me lähme tagasi koju,
kas sa tead teed, mu poeg?
- Jah, isa:
peatänaval, jaanileivapuust ida pool
läheb kitsas rada, algul viigikaktuste vahel,
siis edasi kaevu poole
järjest laiemana
Siis kaob rehe all korraks ära, enne kui
muutub otseks ja jõuab lõpuks koju
- Kas sa tunned meie kodu, mu poeg?
- Ma tunnen teda, nagu teedki:
jasmiin väänleb raudvärava ümber
valguse jalajäljed kivitrepi peal
päevalilled vaatavad, mis on seal taga
õue peal on kaev ja pajupuu
Ja aia taga homne päev, mis sorib meie paberites...
- Isa, kas sa oled väsinud,
kas ma näen higi sinu silmades?
- Olen küll väsinud, mu poeg... Kas sa kannaksid mind?
- Nagu sinagi mind kandsid, isa,
ma kannan seda igatsust
oma alguse järele
ja selle alguse järele
ma jätkan seda teed
kuni lõpen mina... ja lõpeb see!