LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Before You Can Say
Hingata ei jõua rind
eelmine järgmine

Tekst Shakespeare'i näidendist
Muusika autor Frank Martin
Sõnade autor William Shakespeare
Tõlge Jaan Kross
Tervikteosest Ariel

(Act 4, sc.1)
Before you can say, “ ComeandGo ”,
And breath twice, and cry, “ So, so ”,
Each one tripping on his toe,
Will be here with mop and mow,
Do you love me, master ? No ?
(IV vaatus, 1. stseen)
Hingata ei jõua rind
kahte korda sul, kui ind,
mis meid teenima veab sind,
teeb, et iga vaim kui lind
viuh! On siin! Kas hindad mind?