LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Ныне силы небесные
Taevaväed teenivad
eelmine järgmine


Muusika autor Pjotr Tšaikovski
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor
Tervikteosest Девять духовно-музыкальных сочинений

Ныне силы небесныя съ нами невидимо служатъ:
се бо входитъ Царь славы,
се, жертва тайная совершена дориносится.
Верою и любовiю приступимъ,
да причастницы жизни вечныя будемъ.
Аллилуiя, аллилуiя, аллилуiя.
Taevaväed teenivad nüüd nägemata meiega,
sest, vaata, Au Kuningas astub sisse,
vaata, täiesti valmistatud salaohver tuuakse suure auga ette.
Astugem juurde usu ja armastusega,
et meie igavese elu osaliseks saaksime.
Halleluuja, halleluuja, halleluuja.
Laul ennepühitsetud andide liturgiast