LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Bajazeti ariooso Figlia mia, non pianger
Mu tütar, ära nuta!
eelmine järgmine

3. vaatus, 10. stseen
Muusika autor Georg Friedrich Händel
Sõnade autor Nicola Haym
Tõlge Malle Ruumet
Teose kataloogi- või oopusenumber: HWV18
Tervikteosest Tamerlano

Lazione si svolge nel V secolo.
Tamerlano ha imprigionato il re dei turchi Bajazet cui la figlia Asteria lui ama.

Figlia mia, non pianger, no!
Lascia allora uscire il pianto,
Quando morto io nol vedrò.
Tegevus toimub V sajandil.
Tamerlan on vangistanud Türgi valitseja Bajazeti, kelle tütart Asteriat ta ise armastab.

Mu tütar, ära nuta!
Laspisarail siis voolata,
kui surnud olen ja neid ei näe ma.