LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Достойно есть
On kohus
eelmine järgmine


Muusika autor Georgi Sviridov
Tõlge Sakarias Jaan Leppik
Tervikteosest Неизреченное чудо

Достойно есть, яко воистину,
блажити Тя Богородицу,
присноблаженную и непорочную,
Матерь Христа Бога нашего.
Честнейшую Херувим
и славнейшую без сравнения Серафим,
без истления Бога Слова рождшую,
сущую Богородицу, Тя величаем.
On kohus tõesti õndsaks kiita
sind, Jumalasünnitaja,
Sind, ikka õnnistatud ja laitmatut
ja meie Jumala Ema,
kes Sa ülem oled kui keerubid
ja palju ausam kui seeravid,
kes Sa puhtaks neitsiks jäädes Jumal-Sõna ilmale tõid;
Sind, tõelist Jumalasünnitajat, austame meie.