LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Неизреченное чудо
Oh seda sõnulseletamatut imet!
eelmine järgmine


Muusika autor Georgi Sviridov
Tõlge Sakarias Jaan Leppik
Tervikteosest Неизреченное чудо

Неизреченное чудо:
в пещи избавивый преподобные отроки из пламене
во гробе мертв, бездыханен полагается
во спасение нас, поющих:
"Избавителю Боже, благословен еси."
Oh seda sõnulseletamatut imet!
See, kes vagad noormehed tuleleegist päästis,
asetatakse nüüd surnult ja hingetult hauda
meie päästmiseks, kes laulame:
Õnnistatud oled Sina, Jumal, meie Päästja!