LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Fantasie
eelmine järgmine
op80
Muusika autor Ludwig van Beethoven
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Schmeichelnd hold und lieblich klingen
unseres Lebens Harmonien
und dem Schönheitssinn entschwingen
Blumen sich, die ewig blühn.
Fried und Freude gleiten freundlich
wie der Wellen Wechselspiel.
Was sich drängte rauh und feindlich,
ordnet sich zu Hochgefühl.
Wenn der Töne Zauber walten
und des Wortes Weihe spricht,
muss sich Herrliches gestalten,
Nacht und Stürme werden Licht.
Äuss're Ruhe, inn're Wonne
herrschen für den Glücklichen.
Doch der Künste Frühlingssonne
lässt aus beiden Licht entstehn.
Großes, das ins Herz gedrungen,
blüht dann neu und schön empor.
Hat ein Geist sich aufgeschwungen,
hallt ihm stets ein Geisterchor.
Nehmt denn hin, ihr schönen Seelen,
froh die Gaben schöner Kunst
Wenn sich Lieb und Kraft vermählen,
lohnt den Menschen Göttergunst.
Meelitavalt magus on heli
meie elu harmoonias
ja meie ilumeelest kerkivad
lilled, mis igavesti õitsevad.
Rahu ja rõõm liuglevad sõbralikult
nagu lainete ühine mäng.
Kõik, mis oli kuri ja vaenulik,
on muutunud ülevalt rõõmsaks.
Kui muusika lummus valitseb
ja räägitakse pühade sõnadega,
saab osaks imeline tunne,
kus öö ja raju muutuvad helgemaks.
Välimine rahu ja sisemine õndsus
valitsevad õnnelike jaoks.
Ning kogu kevadpäikese sära
laseb valgusel paista mõlemale.
Ülevus, mis on tekkinud südamesse,
õitseb seal uutmoodi kogu oma ilus.
Kui kord üks vaim on tõusnud
peegeldub talle vastuseks hingede koor.
Siis võta ta vastu, oma ilusa hingega,
rõõmu annab ilus kunst.
Kui armastus ja jõud on ühinenud,
on jumalik arm tulnud inimese peale.