LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Out of the orient crystal skies
eelmine järgmine

Muusika autor William Byrd
Tõlge Ave Teesalu (Paesalu)

Out of the orient crystal skies
a blazing star did shine,
Showing the place where poorly lies
a blessed babe divine.
Born of a maid of royal blood
who Mary hight by name,
A sacred rose which once did bud
by grace of heavnly flame;
This shining star three kings did guide,
een from the farthest east,
To Bethlehem where it betide
this blessed Babe doth rest,
Laid in a silly manger poor
betwixt an ox and ass,
Whom these three kings did all adore,
as Gods high pleasure was;
And for the joy of his great birth
a thousand angels sing;
Glory and peace unto the earth,
where born is this new King.”
The shepherds dwelling there about
when they this news did know
Came singing all een in a rout,
fa-lan-ti-ding-di-do.”
Hommikumaa taevas selgeimas
lõi särama kirgas täht,
näidates paika, kus väetilt lebamas
õnnis jumalik laps.
Sündinud kuninglikust soost,
neitsist nimega Maarja,
Püha Roos, mis õide puhkes kord,
Püha Vaimu armuleegist.
Särav täht juhtis kolme kuningat
rännuteel kaugelt idamaalt
Petlemma, kus sündis see
ja puhkab õnnis maimuke.
Armetus, kehvas sõimes laps,
teine teisel pool eesel ja veis.
Teda kummardas kolm kuningat,
nagu soovis Jumal kõrges.
Ta õilsast sünnist rõõmustes
tuhat inglit laulis nii:
Au ja rahu olgu maa peal,
kus on sündinud uus Kuningas!”
Kui karjased õitsil lähistel,
kuulda said neid sõnumeid,
nad tulid, lauldes üheskoos:
falan-tiding-dido.”