LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Susanna fair
eelmine järgmine

Muusika autor William Byrd
Tõlge Ave Teesalu (Paesalu)

Susanna fair some time assaulted was
by two old men desiring their delight;
whose false intent they thought to bring to pass
if not by tender love by force and might;
To whom she said: “If I your suit deny,
You will me falsely accuse and make me die.”
And if I grant to that which you request,
my chastity shall then deflowered be,
which is so dear to me
that I detest my life, if it berefted be from me;
And rather would I die of mine accord
Ten thousand times,
than once offend the Lord.”
Kaunile Susannale kord tungis kallale
kaks vanameest, ihates õndsushetke,
nurjatu kavatsuse mõeldes läbi viia
kui mitte õrna armu toel, siis jõu ning väega.
Susanna lausus neile: “Kui teie kosjakaubast keeldun,
mind süüdistate valega ja pean surema.”
Kui aga kingin selle, milleks soov teil,
jääb mu neitsilikkus ilma õiest,
mis nii kallis minule,
et oma elu jälestan, kui sellest ilma jään.
Ja ennemini vabal tahtel
kümme tuhat korda sureksin,
kui kordki meelehärmi põhjustaksin Issandale.”