LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

You and I
Sina ja mina
eelmine järgmine


Muusika autor Helena Tulve
Sõnade autor Jalal ad-Din Rumi
Tõlge Tõnis Tootsen

Happy is the moment, when we sit together,
With two forms, two faces, yet one soul,
you and I.
The flowers will bloom forever,
The birds will sing their eternal song,
The moment we enter the garden,
you and I.
The stars of heaven will come out to watch us,
And we will show them
the light of a full moon
you and I.
No more thought ofyouandI.”
Just the bliss of union
Joyous, alive, free of care, you and I.
All the bright-winged birds of heaven
Will swoop down to drink of our sweet water
The tears of our laughter, you and I.
What a miracle of fate, us sitting here.
Even at the opposite ends of the earth
We would still be together, you and I.
We have one form in this world,
another in the next.
To us belongs an eternal heaven,
the endless delight of you and I.
Õnnis on hetk, mil istume koos
kahe kuju, kahe palge – ühe hingena ometi,
sina ja mina.
Ei närtsi enam ükski õis
ega lakka lindude laul
hetkel, mil astume aeda,
sina ja mina.
Taevatähed ilmuvad välja vaatama meid
ja meie alles näitame neile
täiskuuvalgust,
sina ja mina.
Sina minus või mina sinus, ei vahet.
Ainult isetu liitumislumm:
rõõmus, elav, muretu, sina ja mina.
Kõik siretiibsed paradiisilinnud
me suhkruvett sukelduvad jooma,
vaid naerupisaraid, sinu ja minu.
Põimunult istume, mis imelugu:
taevas toob kokku need,
kelle maa viib lahku, sinu ja minu.
Siinilmas võtame ühe kuju,
sealilmas teise.
Meie päralt igavene taevas,
ääretu rõõm sinust ja minust.