LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Ruggiero aaria Verdi prati
Rohelised aasad
eelmine järgmine

2. vaatus, 11. stseen
Muusika autor Georg Friedrich Händel
Tõlge Malle Ruumet
Teose kataloogi- või oopusenumber: HWV34
Tervikteosest Alcina

Verdi prati, selve amene,
perderete la beltà.
Vaghi fior, correnti rivi,
la vaghezza, la bellezza
presto in voi si cangerà.

Verdi prati, selve amene,
perderete la beltà.
Ecangiato il vago oggetto
all'orror del primo aspetto
tutto in voi ritornerà.
Rohelised aasad, õites salud,
jääte peagi ilma oma ilust.
Õrnad lilled, vulisevad ojad,
teie kaunidus ja võlu
peatselt on muutumas.

Rohelised aasad, õites salud,
jääte peagi ilma oma ilust.
Näe, ongi saabund muutus,
on kaunidusest kadund noorusveetlus,
ent peatselt kõik endiseks pöördub.