LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Iisraeli naise retsitatiiv ja aaria Pious orgies
eelmine järgmine

Muusika autor Georg Friedrich Händel
Sõnade autor Thomas Morell
Teose kataloogi- või oopusenumber: HWV63
Tervikteosest Judas Maccabaeus

Recitative

Not vain is all this storm of grief;
To vent our sorrows, gives relief.
Wretched indeed! But let not Judah's race
Their ruin with desponding arms embrace.
Distractful doubt and desperation
Ill become the chosen nation,
Chosen by the great I AM,
The Lord of hosts, who, still the same,
We trust, will give attentive ear
To the sincerity of pray'r.

Air

Pious orgies, pious airs,
Decent sorrow, decent pray'rs,
Will to the Lord ascend, and move
His pity, and regain His love.
Retsitatiiv

Ei voola asjata kurvastus voog,
ta õrnalt valu lohutab.
Saatus on karm! Ent Juudarahvas, ära
alistu meeleheites saatusele!
Sest argus kartus, hirmunud alistus
pole sünnis Jumalarahvale,
tema, Issanda valitud
Jumala rahvale, kelle usklikku
südamlikku palvet
ta tõesti kuulda võtab.

Aaria

Vaga palve, pisarad,
tungiv kaebe palvena
tõuseb Issanda poole,
et saada armu, halastust.

Käsitsi kirjutatud noodirea pealne tekst