LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Judas Maccabaeuse retsitatiiv ja aaria Call forth thy pow´rs
eelmine järgmine

Muusika autor Georg Friedrich Händel
Sõnade autor Thomas Morell
Teose kataloogi- või oopusenumber: HWV63
Tervikteosest Judas Maccabaeus

Recitative

'Tis well, my friends; with transport I behold
The spirit of our fathers, fam'd of old
For their exploits in war. Oh, may they fire
With active courage you, their sons inspire:
As when the mighty Joshua fought,
And those amazing wonders wrought,
Stood still, obedient to his voice, the sun,
Till kings he had destroy'd, and kingdoms won.

Air

Call forth thy pow'rs, my soul, and dare
The conflict of unequal war.
Call forth thy pow'rs, my soul, and dare
The conflict of unequal war.
Great is the glory of the conqu'ring sword,
That triumphs in sweet liberty restor'd.
Retsitatiiv

Tänu teile, oh sõbrad! näen õnnetundel teis
seda vaimu, mis meie esivanemaid
nende võitlustel hingestas. Oh, et see tuli
täis julgusvaimu teid nüüd vaimustaks!
nii nagu võimas Joosua
sõdis ja tegi imesid:
Kuis päike seisis paigal, kuuldes tema sõna
kuni ta kuningaid käsutas ja rahvaid lõi.

Aaria

Mu käsivars nüüd ärka jõul,
nüüd ärka vägivalla vastu
Vaenlaste vastu nüüd jõul, nüüd ärka
vaenlaste vastu.
Võiduga saadud õnnistus on suur,
sest võidud loovad vabaduse õnne.
Käsitsi kirjutatud noodirea pealne tõlge