LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Judas Maccabaeuse retsitatiiv ja aaria Sound an alarm
eelmine järgmine

Muusika autor Georg Friedrich Händel
Sõnade autor Thomas Morell
Teose kataloogi- või oopusenumber: HWV63
Tervikteosest Judas Maccabaeus

Recitative

My arms! Against this Gorgias will I go.
The Idumean governor shall know
How vain, how ineffective his design,
While rage his leader, and Jehovah mine.

Air

Sound an alarm! Your silver trumpets sound,
And call the brave, and only brave, around.
Who listeth, follow: to the field again!
Justice with courage is a thousand men, is a thousand men.
Retsitatiiv

Mu mõõk! mu mõõk! Ma vaenlast julgelt võidan.
Ta juhile saagu teatavaks
kui nõrk, kui tühine on tema püüd,
sest minuga võitlemas Jehoova.

Aaria

Hüüdku trompeet ja kõlagu vägevalt
et vapraid mehi, et vapraid koguda!
Kel julgust jätkub, vahvalt järgigu!
järgigu vahvalt, julge õiguses, vahvuses on malev vägev.
Käsitsi kirjutatud noodirea pealne tõlge