LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Susanna aaria Venite, inginocchiatevi
Tulge, laskuge põlvili
eelmine järgmine

2. vaatus, 2. stseen
Muusika autor Wolfgang Amadeus Mozart
Sõnade autor Lorenzo da Ponte
Tõlge Malle Ruumet
Teose kataloogi- või oopusenumber: KV492
Tervikteosest Le nozze di Figaro

Susanna spoglia il paggio per fargli indossare abiti femminili.

Venite, inginocchiatevi;
(prende Cherubino e se lo fa inginocchiare
davanti poco discosto d
alla Contessa che siede)
Restate fermo lì.
(lo pettina da un lato, poi lo prende
pel mento e lo volge
a suo piacere)
Pian piano, or via, giratevi:
Bravo, va ben così.
(Cherubino, mentre Susanna
lo sta acconciando guarda
la Contessa teneramente.)
La faccia ora volgetemi:
Olà, quegli occhi a me.
(seguita ad acconciarlo ed a porgli la cuffia)
Drittissimo: guardatemi.
Madama qui non è.
Restate fermo, or via,
giratevi, bravo!
Più alto quel colletto ...
quel ciglio un po' più basso ...
le mani sotto il petto ...
vedremo poscia il passo
quando sarete in pie'.
(piano alla Contessa)
Mirate il bricconcello!
Mirate quanto è bello!
Che furba guardatura!
Che vezzo, che figura!
Se l'amano le femmine
han certo il lor perché.
Susanna riietab Cherubino ümber naiseks.

Tulge, laskuge põlvili;
(paneb Cherubino põlvitama
veidi kaugemale
istuvast krahvinnast)
Jääge sinna, paigale.
(kammib teda ühelt poolt, võtab siis
lõuast kinni ja keerab ta pead
siia ja sinna)
Nüüd aeglaselt end keerake:
tubli, just nõndamoodi on kena.
(sellal, kui Susanna
teda sätib, vaatab
Cherubino õrnalt krahvinnat.)
Nüüd pöörake nägu siia:
Just nõnda, silmad minu poole.
(jätkab juuste sättimist ning paneb talle paruka pähe)
Olge pulksirge: minu poole vaadake.
Prouat pole siin.
Olge paigal ja nüüd, pöörake end,
mis tubli poiss!
Kaelakene sirgemaks...
pilk allapoole veidike...
Käed rinna alla...
vaatame siis samme,
kuidas kõnnite...
(vaikselt krahvinnale)
Vaadake seda võrukaela!
Vaadake, kui kena ta on!
Mis kaval pilk tal!
Mis kena sarm! Figuur misuke!
Kui naised teda armastavad,
on neil selleks tubli põhjus.