LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Oster-Oratorium
Lihavõtteoratoorium
eelmine järgmine


Muusika autor Johann Sebastian Bach
Tõlge Toomas Siitan
Teose kataloogi- või oopusenumber: BWV249

1. SINFONIA

2. ADAGIO

3. CORO

Kommt, eilet und laufet, ihr flüchtigen Füße,
Erreichet die Höhle, die Jesum bedeckt!
Lachen und Scherzen
Begleitet die Herzen,
Denn unser Heil ist auferweckt.

4. RECITATIVO

ALT
O kalter Männer Sinn!
Wo ist die Liebe hin,
Die ihr dem Heiland schuldig seid?

SOPRAN
Ein schwaches Weib muss euch beschämen!

TENOR
Ach, ein betrübtes Grämen

BASS
Und banges Herzeleid

TENOR, BASS
Hat mit gesalznen Tränen
Und wehmutsvollem Sehnen
Ihm eine Salbung zugedacht,

SOPRAN, ALT
Die ihr, wie wir, umsonst gemacht.

5. ARIA (S)

Seele, deine Spezereien
Sollen nicht mehr Myrrhen sein.
Denn allein
Mit dem Lorbeerkranze prangen,
Stillt dein ängstliches Verlangen.

6. RECITATIVO

TENOR
Hier ist die Gruft

BASS
Und hier der Stein,
Der solche zugedeckt.
Wo aber wird mein Heiland sein?

ALT
Er ist vom Tode auferweckt!
Wir trafen einen Engel an,
Der hat uns solches kundgetan.

TENOR
Hier seh ich mit Vergnügen
Das Schweißtuch abgewickelt liegen.

7. ARIA (T)

Sanfte soll mein Todeskummer,
Nur ein Schlummer,
Jesu, durch dein Schweißtuch sein.
Ja, das wird mich dort erfrischen
Und die Zähren meiner Pein
Von den Wangen tröstlich wischen.

8. RECITATIVO

SOPRAN, ALT
Indessen seufzen wir
Mit brennender Begier:
Ach, könnt es doch nur bald geschehen,
Den Heiland selbst zu sehen!”

9. ARIA (A)

Saget, saget mir geschwinde,
Saget, wo ich Jesum finde,
Welchen meine Seele liebt!
Komm doch, komm, umfasse mich;
Denn mein Herz ist ohne dich
Ganz verwaiset und betrübt.

10. RECITATIVO (B)

Wir sind erfreut,
Dass unser Jesus wieder lebt,
Und unser Herz,
So erst in Traurigkeit zerflossen und geschwebt
Vergisst den Schmerz
Und sinnt auf Freudenlieder;
Denn unser Heiland lebet wieder.

11. CORO

Preis und Dank
Bleibe, Herr, dein Lobgesang.
Höll und Teufel sind bezwungen,
Ihre Pforten sind zerstört.
Jauchzet, ihr erlösten Zungen,
Dass man es im Himmel hört.
Eröffnet, ihr Himmel, die prächtigen Bogen,
Der Löwe von Juda kommt siegend gezogen!
1. SINFONIA

2. ADAGIO

3. KOOR

Tulge, rutake ja jooske nobedail jalul,
jõudke koopani, mis varjab Jeesust!
Naer ja lust
täidab südameid,
sest me Lunastaja on üles tõusnud.

4. RETSITATIIV

ALT (Maarja Magdaleena)
Kalk inimhing!
Kus on see armastus,
mis võlgnete te Lunastajale?

SOPRAN (Jaakobuse ema Maarja)
Nõrk naisterahvas teid jätab häbisse!

TENOR (Peetrus)
Oh raske kurvastus

BASS (Johannes)
ja ängis hingevalu

TENOR, BASS
on kibedais pisarais
ja nukras igatsuses
ta salvimiseks mõeldud,

SOPRAN, ALT
mis asjatu nii meie kui ka teie poolt.

5. SOPRANI AARIA

Hing, su lõhnarohuks
pole mürri enam vaja.
Sest ainult
loorberipärja sära
vaigistab su valulikku igatsust.

6. RETSITATIIV

TENOR
Siin on hauakoobas

BASS
ja siin on kivi,
mis seda kattis.
Kuid kus on minu Lunastaja?

ALT
Ta surnuist üles tõusis!
Me leidsime siit ingli eest,
kes seda kuulutas.

TENOR
Ma rõõmsalt näen siin
lahtiseotud higirätti.

7. TENORI AARIA

Õrnalt saab mu surmavalu
kõigest uinakuks
su higiräti abil, Jeesus.
Jah, siis värskendab see mind
ja minu valupisarad
ta lohutades pühib palgeilt.

8. RETSITATIIV

SOPRAN, ALT
Siis õhkame me
leegitseval innul:
Oh sünniks see vaid pea,
et näeksime me Lunastajat ennast!”

9. ALDI AARIA

Öelge, öelge mulle kähku,
kust ma leian Jeesuse,
keda armastab mu hing!
Tule, tule, emba mind,
sest on sinuta mu süda
päris hüljatud ja kurb.

10. BASSI RETSITATIIV

Me rõõmutseme,
et me Jeesus elab jälle,
ja meie süda,
mis enne oli kurbusesse uppunud,
nüüd valu unustab
ja rõõmulaule mõlgutab,
sest meie Lunastaja elab taas.

11. KOOR

Ülistus ja tänu
olgu, Issand, sinu kiidulauluks.
Põrgust, saatanast on võitu saadud
tema väravad on lõhutud.
Rõkatage, vallandunud keeled,
et see kostaks taevani.
Taevad, päästke võidukaared valla,
Juudamaa Lõvi tuleb võitjana!