LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Jephte
eelmine järgmine
Oratoorium
Muusika autor Gian Giacomo Carissimi
Tõlge Toomas Siitan , Ave Paesalu (Teesalu)

I. Historicus
Cum vocasset in proelium
filios Israel rex filiorum Ammon
et verbis Jephte acquiescere noluisset,
factus est super Jephte Spiritus Domini
et progressus ad filios Ammon
votum vovit Domino dicens:

II. Jephte
Si tradiderit Dominus
filios Ammon in manus meas
quicumque primus
de domo mea occurrerit mihi,
offeram illum Domino in holocaustum.

III. Chorus
Transivit ergo Jephte ad filios Ammon,
ut in spiritu forti et virtute Domini
pugnaret contra eos.

IV. Historicus (a 2)
Et clangebant tubae
et personabant tympana
et proelium commissum est
adversus Ammon.

V. Basso solo
Fugite, cedite impii,
perite gentes, occumbite in gladio.
Dominus exercituum in proelium surrexit
et pugnat contra vos.

VI. Chorus
Fugite, cedite impii, corruite,
et in furore gladii dissipamini.

VII. Historicus
Et percussit Jephte
viginti civitates Ammon
plaga magna nimia.

VIII. Historicus (a 3)
Et ululantes filii Ammon
facti sunt coram filiis Israel humiliati.

IX. Historicus
Cum autem victor Jephte
in domum suam reverteretur,
occurens ei unigenita filia sua
cum tympanis et choris praecinebat:

X. Filia
Incipite in tympanis
et psallite in cymbalis.
Hymnum cantemus Domino
et modulemur canticum.
Laudemus regem coelitum,
laudemus belli principem,
qui filiorum Israel
victorem ducem redidit.

XI. Chorus
Hymnum cantemus Domino
et modulemur canticum,
qui dedit nobis gloriam
et Israel victoriam.

XII. Filia
Cantate mecum Domino,
cantate omnes populi,
laudate belli principem,
qui dedit nobis gloriam
et Israel victoriam.

XIII. Chorus
Cantemus omnes Domino,
laudemus belli principem,
qui dedit nobis gloriam
et Israel victoriam.

XIV. Historicus
Cum vidisset Jephte,
qui votum Domino voverat,
filiam suam venientem in occursum,
prae dolore et lachrimis
scidit vestimenta sua et ait:

XV. Jephte
Heu mihi! filia mea,
heu decepisti me, filia unigenita,
et tu pariter, heu filia mea,
decepta es.

XVI. Filia
Cur ego te pater decepi
et cur ego filia tua unigenita
decepta sum?

XVII. Jephte
Aperui os meum ad Dominum
ut quicumque primus de domo mea
occurrerit mihi, offeram illum Domino
in holocaustum. Heu mihi!
Filia mea, heu decepisti me,
filia unigenita, et tu pariter,
heu filia mea, decepta es.

XVIII. Filia
Pater mi, si vovisti votum Domino
reversus victor ab hostibus,
ecce ego filia tua unigenita,
offer me in holocaustum victoriae tuae,
hoc solum pater mi praesta
filiae tuae unigenitae antequam moriam.

XIX. Jephte
Quid poterit animam tuam,
quid poterit te,
moritura filia, consolari?

XX. Filia
Dimitte me, ut duobus mensibus
circumeam montes,
ut cum sodalibus meis
plangam virginitatem meam.

XXI. Jephte
Vade filia mea unigenita
et plange virginitatem tuam.

XXII. Historicus (a 4)
Abiit ergo in montes filia Jephte
et plorabat cum sodalibus
virginitatem suam, dicens:

XXIII. Filia
Plorate colles, dolete montes
et in afflictione cordis mei ululate!
(Eccho: ululate!)

Ecce moriar virgo et non potero
morte mea meis filiis consolari,
ingemiscite silvae, fontes et flumina,
in interitu virginis lachrimate!
(Eccho: lachrimate! )

Heu me dolentem in laetitia populi,
in victoria Israel et gloria patris mei,
ego sine filiis virgo, ego filia unigenita
moriar et non vivam.
Exhorrescite rupes, obstupescite colles,
valles et cavernae in sonitu horribili resonate!
(Eccho: resonate!)

Plorate filii Israel,
plorate virginitatem meam
et Jephte filiam unigenitam
in carmine dolore lamentamini.

XXIV. Chorus
Plorate filii Israel,
plorate omnes virgines
et filiam Jephte unigenitam
in carmine dolore lamentamini.
Jutustaja
Kui ammonlaste kuningas
iisraellased lahingusse kutsus
ja jättis Jefta sõnad kuulda võtmata,
siis tuli Jefta peale Issanda Vaim
ja ta läks ammonlaste vastu
ja andis Issandale tõotuse:

Jefta
Kui Issand annab
ammonlased minu kätte,
siis kes tahes esimesena
mu kojast tuleb mulle vastu,
ta Issandale annan tuleohvriks!

Koor
Siis läkski Jefta ammonlaste vastu,
et Issanda vaimus, väes ja vapruses
nendega võidelda.

Jutustaja
Kaikusid pasunad
ja trummid põrisesid
ning taplus algas
ammonlaste vastu.

Bassi soolo
Taanduge, kaduge, nurjatud,
hukkuge, paganad, mõõga all langege!
Vägede Issand on võitlusse tõusnud
ja sõdib teie vastu!

Koor
Taanduge, kaduge, nurjatud, põrmu varisege,
mõõga vihinal teid pillutatakse!

Jutustaja
Ja Jefta lõi
kahtkümmet Ammoni linna
hiigelsuures tapluses.

Jutustaja
Ning halisevaid ammonlasi
nii iisraellaste ees alandati.

Jutustaja
Kui nüüd aga võidukas Jefta
pöördus oma koju tagasi,
siis tema tütar, ta ainus laps
ta vastu võttis trummide ja tantsuga.

Tütar
Trummi lööge
ja simbli saatel laulge!
Issandale laulgem kiituslaulu
ja viisi veeretagem tema auks!
Kiitkem taeva kuningat,
kiitkem väeülemat,
kes iisraellased
tõi võitjatena tagasi!

Koor
Issandale laulgem kiituslaulu
ja viisi veeretagem tema auks,
kes kinkis meil auhiilguse
ja võidu Iisraelile!

Tütar
Laulge Issandale koos minuga,
laulge, kõik rahvad!
Kiitke väeülemat,
kes kinkis meil auhiilguse
ja võidu Iisraelile!

Koor
Kõik laulgem Issandale,
kiitkem väeülemat,
kes meile kinkis võiduau
ja Iisraelile võidu!

Jutustaja
Aga kui Jefta,
kes oli andnud Issandale tõotuse,
nägi oma tütart tulemas,
siis valus ja pisarais
ta oma riideid käristas ja ütles:

Jefta
Ma õnnetu! Mu tütar,
sa hukutad mu! Ainus tütar!
Ja ennast samuti, mu vaene tütar,
sa tõukad hukatusse!

Tütar
Mismoodi, isa, ma sinu hukutan
ja mismoodi ennastki su ainsa lapsena
viin hukatusse?

Jefta
Ma olen Issandale lubanud,
et kes tahes esimesena mu kojast
tuleb mulle vastu, ta Issandale
annan tuleohvriks. Ma vilets!
Mu tütar, sa minu hukutad!
Mu ainus tütar! Ja ennast samuti,
mu vaene tütar, sa tõukad hukatusse!

Tütar
Mu isa! Kui andsid Issandale vande
ja vaenlaste juurest naasid võitjana,
siis siin ma olen, su ainus tütar,
mind too tuleohvriks oma võidule!
Kuid isa, täida ainult üks
su ainsa lapse soov, enne kui ma suren.

Jefta
Mis võiks küll sinu hinge
ja sind ennast,
surmaminev laps, veel trööstida?

Tütar
Jäta mind veel kaheks kuuks,
et saaksin käia mägedel
ja ühes sõbrataridega
oma neitsipõlve leinata.

Jefta
Mine, mu ainus tütar,
ning leina oma neitsipõlve!

Jutustaja
Ja Jefta tütar läks mägedele,
ning leinas ühes sõbrataridega
oma neitsipõlve:

Tütar
Nutke, künkad, ahastage, kaljud,
ja minu hingevalu kaasa halisege!
(Kaja: Halisege!)

Ennäe, ma suren neitsina, ei saa mu lapsed
mind mu surres lohutada!
Metsad, jõed ja allikad, te tundke mulle kaasa
ja neitsi hukkumise pärast nutke!
(Kaja: Nutke!)

Oh mind, kurba, keset rahva rõõmu!
Kesk Iisraeli võitu ja mu isa au
pean mina, neitsi lastetu ja ainus tütar,
surma minema ning ei või elada!
Võpatage, kaljud, tarduge, mäekünkad
orud, kaljukoopad, hirmsalt vastu kõmisege!
(Kaja: kõmisege!)

Nutke, Iisraeli lapsed,
nutke minu neitsipõlve
ja Jefta ainsat tütart,
murelaulus valjult kaevelge!

Koor
Nutke, Iisraeli lapsed,
kõik neitsid, nutke
ja Jefta ainsat tütart,
murelaulus valjult kaevelge!