LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen
Nutt, kaebed, mure, kõhklus
eelmine järgmine

Kantaat
Muusika autor Johann Sebastian Bach
Tõlge Toomas Siitan
Teose kataloogi- või oopusenumber: BWV12

1. Sinfonia

2. Chor
Weinen, Klagen,
Sorgen, Zagen,
Angst und Not
Sind der Christen Tränenbrot,
Die das Zeichen Jesu tragen.

3. Rezitativ (A)
Wir müssen durch viel Trübsal
in das Reich Gottes eingehen.
(Ap. 14, 22)

4. Arie (A)
Kreuz und Krone sind verbunden,
Kampf und Kleinod sind vereint.
Christen haben alle Stunden
Ihre Qual und ihren Feind,
Doch ihr Trost sind Christi Wunden.

5. Arie (B)
Ich folge Christo nach,
Von ihm will ich nicht lassen
Im Wohl und Ungemach,
Im Leben und Erblassen.
Ich küsse Christi Schmach,
Ich will sein Kreuz umfassen.
Ich folge Christo nach,
Von ihm will ich nicht lassen.

6. Arie (T)
Sei getreu, alle Pein
Wird doch nur ein Kleines sein.
Nach dem Regen
Blüht der Segen,
Alles Wetter geht vorbei.
Sei getreu, sei getreu!

7. Chor
Was Gott tut das ist wohlgetan
Dabei will ich verbleiben,
Es mag mich auf die rauhe Bahn
Not, Tot und Elend treiben,
So wird Gott mich
Ganz väterlich
In seinen Armen halten:
Drum laß ich ihn nur walten.
1. Sinfonia

2. Koor
Nutt, kaebed,
mure, kõhklus,
hirm ja viletsus
on kristlaste kibe leib,
kes Jeesuse märki kannavad.

3. Aldi retsitatiiv
Meil tuleb läbi paljude viletsuste
sisse minna jumalariiki.
(Ap. 14, 22)

4. Aldi aaria
Rist ja kroon on ühte seotud,
võitlus ja rikkalik tasu käivad koos.
Iga hetk on kristlastel
oma piinad, oma vaenlased,
kuid Kristuse haavad on nende lohutus.

5. Bassi aaria
Ma järgnen Kristusele,
temast ei loobu ma
ei tervises ega viletsuses,
ei elus ega surmas.
Ma suudlen tema teotust
ja emban tema risti.
Ma järgnen Kristusele,
temast ma ei loobu.

6. Tenori aaria
Jää ustavaks! Kogu piin
saab ju tühiseks.
Peale vihma
õitseb õnnistus,
iga raju läheb mööda.
Jää ustavaks!

7. Koor
Mis Jumal teeb on ikka hea
tal tahan kindlaks jääda.
See okkaline rada toob
küll häda, surma, viletsust.
Kuid Jumal hoiab mind
nii isalikult
oma käte vahel,
kõik jäägu tema hooleks.