LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Darzu ist erschienen der Sohn Gottes
Selleks on ilmunud Jumala Poeg
eelmine järgmine

Kantaat
Muusika autor Johann Sebastian Bach
Tõlge Heli Susi
Teose kataloogi- või oopusenumber: BWV40

1. CHOR

"Darzu ist erschienen der Sohn Gottes,
Daß er die Werke des Teufels zerstöre."

2. REZITATIV

Das Wort ward Fleisch und wohnet in der Welt,
Das Licht der Welt bestrahlt den Kreis der Erden,
Der große Gottessohn
Verläßt des Himmels Thron,
Und seiner Majestät gefällt,
Ein kleines Menschenkind zu werden.
Bedenkt doch diesen Tausch,
wer nur gedenken kann;
Der König wird ein Untertan,
Der Herr erscheinet als ein Knecht
Und wird dem menschlichen Geschlecht
O süßes Wort in aller Ohren! –
Zu Trost und Heil geboren.

3. CHORAL

Die Sünd macht Leid;
Christus bringt Freud,
Weil er zu Trost in diese Welt ist kommen.
Mit uns ist Gott
Nun in der Not:
Wer ist, der uns als Christen kann verdammen?

4. ARIE

Höllische Schlange,
Wird dir nicht bange?
Der dir den Kopf als ein Sieger zerknickt,
Ist nun geboren,
Und die verloren,
Werden mit ewigem Frieden beglückt.

5. REZITATIV

Die Schlange, so im Paradies
Auf alle Adamskinder
Das Gift der Seelen fallen ließ,
Bringt uns nicht mehr Gefahr;
Des Weibes Samen stellt sich dar,
Der Heiland ist ins Fleisch gekommen
Und hat ihr allen Gift benommen.
Drum sei getrost! betrübter Sünder.

6. CHORAL

Schüttle deinen Kopf und sprich:
Fleuch, du alte Schlange!
Was erneurst du deinen Stich,
Machst mir angst und bange?
Ist dir doch der Kopf zerknickt,
Und ich bin durchs Leiden
Meines Heilands dir entrückt
In den Saal der Freuden.

7. ARIE

Christenkinder, freuet euch!
Wütet schon das Höllenreich,
Will euch Satans Grimm erschrecken:
Jesus, der erretten kann,
Nimmt sich seiner Küchlein an
Und will sie mit Flügeln decken.

8. CHORAL

Jesu, nimm dich deiner Glieder
Ferner in Genaden an;
Schenke, was man bitten kann,
Zu erquicken deine Brüder:
Gib der ganzen Christenschar
Frieden und ein selges Jahr!
Freude, Freude, über Freude!
Christus wehret allem Leide.
Wonne, Wonne über Wonne!
Er ist die Gnadensonne.
1. Koor

Selleks on ilmunud Jumala Poeg,
et ta tühistaks Kuradi teod.

2. Tenori retsitatiiv

Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel,
Maailma valguse kiirgus on üle kõige maa,
Suur Jumala Poeg
laskub alla taevaselt troonilt
sest selle üliku tahe
on saada väikeseks inimlapseks.
Mõelge, kes suudab mõelda,
milline vahetus leidis aset:
alamaks saab kuningas,
sulaseks kõrge isand
ja inimsoole sünnib ta nüüd
oo imeline kõla sellel sõnal
tooma troosti ja lunastust.

3. Koraal

Patt toob vaeva,
Kristus toob rõõmu,
sest troosti tooma tuli ta siia ilma.
Jumal on meiega
igas me hädas,
kes saaks ristirahvast nüüd väärata veel?

4. Bassi aaria

Põrgumadu,
kas hakkab sul hirm?
See, kes võidukalt murrab su kaela,
on ilmale tulnud,
ja kadunud hinged
leiavad õnne nüüd otsatus rahus.

5. Aldi retsitatiiv

Madu, kes toona Paradiisis
Aadama lastele
mürki kallas hinge
on ohutuks tehtud,
sest naise seeme on võidukas:
Lunastaja sai lihaks
ja hävitas mürgi;
rahulik olla võib siitpeale õnnetu patune hing.

6. Koraal

Tõrjuvalt sa ütle nii:
Kao, sa vana madu!
Jälle tahad mind saalvata?
Külvata hirmu ja ängi?
Eks ole su kael ju murtud,
ja mina mu Päästja vaevade kaudu
igaveseks sust eemale kantud.
Astun nüüd rõõmude riiki.

7. Tenori aaria

Ristirahvas, rõõmusta!
Ehk küll möllab põrguvägi,
Saatan hirmutada püüab,
Jeesus, kes meid päästa suudab,
kogub meid kui kanapoegi,
laotab tiivad meie üle.

8. Koraal

Jeesus, kaitse oma liikmeid,
halasta ja heida armu,
kuula heldelt meie palveid
vendadele kosutuseks!
Kingi ristirahvale
rahuline, õnnis aasta,
ja ka rõõmu, palju rõõmu!
Kristus tõrjub muret, valu.
Õnnis, õnnis on siis elu,
kui meil paistab armupäike.