LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Nun komm, der Heiden Heiland
Nüüd tule, paganate Lunastaja
eelmine järgmine

Kantaat
Muusika autor Johann Sebastian Bach
Tõlge Toomas Siitan
Teose kataloogi- või oopusenumber: BWV61

1. OUVERTURE

Nun komm, der Heiden Heiland,
Der Jungfrauen Kind erkannt,
Des sich wundert alle Welt,
Gott solch Geburt ihm bestellt.

2. REZITATIV

Der Heiland ist gekommen,
Hat unser armes Fleisch
Und Blut an sich genommen
Und nimmet uns zu Blutsverwandten an.
O allerhöchstes Gut,
Was hast du nicht an uns getan?
Was tust du nicht noch täglich an den Deinen?
Du kömmst und läßt dein Licht
Mit vollem Segen scheinen.

3. ARIE

Komm, Jesu, komm zu deiner Kirche,
Und gib ein selig neues Jahr!
Befördre deines Namens Ehre,
Erhalte die gesunde Lehre
Und segne Kanzel und Altar!

4. REZITATIV

Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an.
So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun,
zu dem werde ich eingehen
und das Abendmahl mit ihm halten, und er mit mir.

5. ARIE

Öffne dich, mein ganzes Herze,
Jesus kömmt und ziehet ein.
Bin ich gleich nur Staub und Erde,
Will er mich doch nicht verschmähn,
Seine Lust an mir zu sehn,
Daß ich seine Wohnung werde.
O wie selig werd' ich sein!

6. CHORAL
Amen! Amen!
Komm, du schöne Freudenkrone,
Bleib nicht lange!
Deiner wart' ich mit Verlangen.
1. AVAMÄNG

Nüüd tule, paganate Lunastaja,
neitsi lapsena sind tunneb
ja imetleb kõik maailm,
Jumal seadis sulle imelise sünni.

2. TENORI RETSITATIIV

Lunastaja tuli,
ning meie nõdra ihu
ja vere võttis enda peale,
meid arvas oma verevendadeks.
Oo ülim varandus,
mis kõik sa oled teinud meie heaks!
Ja mida teed sa meile iga päev!
Sa tuled ja lased oma valgust
meil täies õnnistuses särada.

3. TENORI AARIA

Jeesus, tule oma kiriku juurde
ja anna õnnistatud uus aasta!
Kasvata oma nime kirkust,
hoia õiget õpetust
ning kantslile ja altarile anna õnnistust!

4. BASSI RETSITATIIV

Ennäe, ma seisan ukse taga ja koputan.
Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse,
siis ma tulen tema juurde sisse
ning söön õhtusöömaaega temaga ja tema minuga.

5. SOPRANI AARIA

Tee lahti end, mu süda,
et Jeesus pääseks sisse.
Ma olen küll kui tolm ja põrm,
ometi ei põlga ta mind ära,
tema soovib näha mind,
et oleksin ta kojaks.
Oo kui õndsaks saan ma!

6. KORAAL
Aamen! Aamen!
Tule, kaunis rõõmukroon,
sa ära viibi enam!
Igatsedes ootan sind.