LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Halt im Gedächtnis Jesum Christ 
Sul olgu meeles Jeesus Kristus
eelmine järgmine

Kantaat
Muusika autor Johann Sebastian Bach
Tõlge Toomas Siitan
Teose kataloogi- või oopusenumber: BWV67

1. CORO
Halt im Gedächtnis Jesum Christ,
der auferstanden ist von den Toten.

2. ARIA (T)
Mein Jesus ist erstanden,
Allein, was schreckt mich noch?
Mein Glaube kennt des Heilands Sieg,
Doch fühlt mein Herze Streit und Krieg,
Mein Heil, erscheine doch!

3. RECITATIVO (A)
Mein Jesu, heißest du des Todes Gift
Und eine Pestilenz der Hölle:
Ach, daß mich noch Gefahr und Schrecken trifft!
Du legtest selbst auf unsre Zungen
Ein Loblied, welches wir gesungen:

4. CHORAL
Erschienen ist der herrlich Tag,
Dran sich niemand gnug freuen mag:
Christ, unser Herr, heut triumphiert,
All sein Feind er gefangen führt.
Alleluja!

5. RECITATIVO (A)
Doch scheinet fast,
Daß mich der Feinde Rest,
Den ich zu groß und allzu schrecklich finde,
Nicht ruhig bleiben läßt.
Doch, wenn du mir den Sieg erworben hast,
So streite selbst mit mir, mit deinem Kinde.
Ja, ja, wir spüren schon im Glauben,
Daß du, o Friedefürst,
Dein Wort und Werk an uns erfüllen wirst.

6. ARIA (B) E CORO
Friede sei mit euch!”
Wohl uns! Jesus hilft uns kämpfen
Und die Wut der Feinde dämpfen,
Hölle, Satan, weich!
Friede sei mit euch!”
Jesus holet uns zum Frieden
Und erquicket in uns Müden
Geist und Leib zugleich.
Friede sei mit euch!”
O Herr, hilf und laß gelingen,
Durch den Tod hindurchzudringen
In dein Ehrenreich!
Friede sei mit euch!”

7. CHORAL
Du Friedefürst, Herr Jesu Christ,
WahrMensch und wahrer Gott,
Ein starker Nothelfer du bist
Im Leben und im Tod:
Drum wir allein
Im Namen dein
Zu deinem Vater schreien.
1. KOOR
Sul olgu meeles Jeesus Kristus,
kes üles ärganud on surnuist.

2. TENORI AARIA
Mu Jeesus on üles tõusnud,
kuid mis mind veel hirmutab?
Mu usk näeb Lunastaja võitu,
ent süda ikka sõdib, võitleb,
mu õnnistus, eks tule juba!

3. ALDI RETSITATIIV
Mu Jeesus, sa mürgiks oled surmale
ja katkutaudiks põrgule:
oh mind, et ma veel ohtu, hirmu tunnen!
Sa ise panid meie huulile
kiidulaulu, nii kuis me laulame:

4. KORAAL
Suur päev on täna käes,
ei küllalt või sest keegi rõõmustada,
Kristus, me Issand, täna võidutseb,
ja vangistab kõik oma vaenlased.
Halleluuja!

5. ALDI RETSITATIIV
Ent siiski paistab,
et mind veel mõned vaenlased,
kes mulle liiga suured, hirmsad näivad,
justkui ei jätaks rahule.
Kuid ometi, kui sina mulle võidu tõid,
siis võitle ise minu, oma lapse kõrval.
Oh jaa, eks usus tunneme ju küll,
et sina, Rahuvürst,
meis täide viid sa oma sõnad ja su teod.

6. BASSI AARIA JA KOOR
Rahu teile!”
Me pääsmine! Meid Jeesus aitab võidelda,
vaenlaste viha maha suruda,
põrgu, saatan, tagane!
Rahu teile!”
Jeesus toob meid rahusse
ning kosutab meis, väsinuis
nii vaimu kui ka ihu.
Rahu teile!”
Oh Issand, aita võitu saada
ja minna läbi surma meil
su hiilgavasse kuningriiki!
Rahu teile!”

7. KORAAL
Oh Issand Jeesus, Rahuvürst,
tõeline inimene, tõeline Jumal,
sa hädas vägev abimees,
nii elus kui ka surmas:
seepärast ainult
sinu nimel
su Isa poole hüüame.