LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Ich bin vergnügt mit meinem Glücke
Mind rõõmustab mu õnn
eelmine järgmine

Kantaat
Muusika autor Johann Sebastian Bach
Sõnade autor Picander
Tõlge Toomas Siitan
Teose kataloogi- või oopusenumber: BWV84

1. Arie

Ich bin vergnügt mit meinem Glücke,
Das mir der liebe Gott beschert.
Soll ich nicht reiche Fülle haben,
So dank ich ihm vor kleine Gaben
Und bin auch nicht derselben wert.

2. Rezitativ

Gott ist mir ja nichts schuldig,
Und wenn er mir was gibt,
So zeigt er mir, daß er mich liebt;
Ich kann mir nichts bei ihm verdienen,
Denn was ich tu, ist meine Pflicht.
Ja! wenn mein Tun gleich noch so gut geschienen,
So hab ich doch nichts Rechtes ausgericht'.
Doch ist der Mensch so ungeduldig,
Daß er sich oft betrübt,
Wenn ihm der liebe Gott nicht überflüssig gibt.
Hat er uns nicht so lange Zeit
Umsonst ernähret und gekleidt
Und will uns einsten seliglich
In seine Herrlichkeit erhöhn?
Es ist genug vor mich,
Daß ich nicht hungrig darf zu Bette gehn.

3. Arie

Ich esse mit Freuden mein weniges Brot
Und gönne dem Nächsten von Herzen das Seine.
Ein ruhig Gewissen, ein fröhlicher Geist,
Ein dankbares Herze, das lobet und preist,
Vermehret den Segen, verzuckert die Not.

4. Rezitativ

Im Schweiße meines Angesichts
Will ich indes mein Brot genießen,
Und wenn mein Lebenslauf,
Mein Lebensabend wird beschließen,
So teilt mir Gott den Groschen aus,
Da steht der Himmel drauf.
O! wenn ich diese Gabe
Zu meinem Gnadenlohne habe,
So brauch ich weiter nichts.


5. Chor

Ich leb indes in dir vergnüget
Und sterb ohn alle Kümmernis,
Mir gnüget, wie es mein Gott füget,
Ich glaub und bin es ganz gewiß:
Durch deine Gnad und Christi Blut
Machst du's mit meinem Ende gut.
1. Soprani aaria

Mind rõõmustab mu õnn,
mis armas Jumal mulle jagab.
Ja kui ei saa ma ohtraid ande,
siis tänan teda pisku eest,
sest sedagi ma pole väärt.

2. Soprani retsitatiiv

Ei ole Jumal mulle miskit võlgu,
ja kui ta midagi mul annab,
siis näitab ta, et ta mind armastab.
Ta ees ma pole miskit ära teeninud,
sest mis ma teen, mu kohus on.
Jah, kui mu teod ka hästi välja näevad,
mis head ma siiski olen saavutanud.
Kuid inimesel pole kannatust,
ta tihti kurvastab
kui Jumal ülearust tal ei anna.
Kas pole ta siis alati
meid muidu toitnud, riietanud,
ja õndsana meid ükskord ülendab
ka oma hiilgusse?
Mul sellest küllalt on,
et näljas voodi heitma ma ei pea.

3. Soprani aaria

Ma rõõmuga söön oma kasinat leiba
ja kade ei ole mu süda.
Sest rahulik meel ja rõõmustav vaim,
ning tänulik süda, mis hõiskab ja kiidab,
toob õnnistust juurde ja leevendab häda.

4. Soprani retsitatiiv

Ma oma palehigis
siin oma leiba söön,
ja kui mu elutee,
mu eluõhtu ükskord lõpeb,
siis annab Jumal mulle mündi
ja taevas on seal peal.
Oh, kui ma selle anni
kord armupalgaks saaksin,
ei vajakski ma muud.


5. Koraal

Ma seni Jumalaga elan
ja suren viimaks julgesti,
nii kui ta teeb, ma rahul olen,
ma tean ja usun tõesti:
Jeesuse veres pean ma
siit õndsana kord lahkuma.