LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Gelobet seist du, Jesu Christ
Nüüd ole, Jeesus, kiidetud
eelmine järgmine


Muusika autor Johann Sebastian Bach
Tõlge Toomas Siitan , Johannes Hornung
Teose kataloogi- või oopusenumber: BWV91

1. Chor

Gelobet seist du, Jesu Christ,
Daß du Mensch geboren bist
Von einer Jungfrau, das ist wahr,
Des freuet sich der Engel Schar.
Kyrie eleis!

2. Rezitativ und Choral

Der Glanz der höchsten Herrlichkeit,
Das Ebenbild von Gottes Wesen,
Hat in bestimmter Zeit
Sich einen Wohnplatz auserlesen.
Des ewgen Vaters einigs Kind,
Das ewge Licht von Licht geboren,
Itzt man in der Krippe findt.
O Menschen, schauet an,
Was hier der Liebe Kraft getan!
In unser armes Fleisch und Blut,
(Und war denn dieses nicht verflucht,
verdammt, verloren?)
Verkleidet sich das ewge Gut.
So wird es ja zum Segen auserkoren.

3. Arie

Gott, dem der Erden Kreis zu klein,
Den weder Welt noch Himmel fassen,
Will in der engen Krippe sein.
Erscheinet uns dies ewge Licht,
So wird hinfüro Gott uns nicht
Als dieses Lichtes Kinder hassen.

4. Rezitativ

O Christenheit!
Wohlan, so mache dich bereit,
Bei dir den Schöpfer zu empfangen.
Der große Gottessohn
Kömmt als ein Gast zu dir gegangen.
Ach, laß dein Herz durch diese Liebe rühren;
Er kömmt zu dir, um dich vor deinen Thron
Durch dieses Jammertal zu führen.

5. Arie (Duett)

Die Armut, so Gott auf sich nimmt,
Hat uns ein ewig Heil bestimmt,
Den Überfluß Himmelschätzen.
Sein menschlich Wesen machet euch
Den Engelsherrlichkeiten gleich,
Euch zu der Engel Chor zu setzen.

6. Chor

Das hat er alles uns getan,
Sein groß Lieb zu zeigen an;
Des freu sich alle Christenheit
Und dank ihm des in Ewigkeit.
Kyrie eleis!
1. Koor

Nüüd ole, Jeesus, kiidetud,
et sa neitsist sündinud
kui inimene ilmale,
sest laulvad inglid rõõmsasti.
Kürieleis!

2. Soprani retsitatiiv ja koraal

Kõrgeima aulisuse hiilgus,
tõelise Jumala võrdpilt,
ta endal ise valis aja
ja ka elukoha.
Seal taeva Isa ainust last
Valgusest sündinud igavese valguse,
leiad sõimest magamast.
Oh inimesed, vaadake,
mis tegi armu vägi!
Nüüd meie vaese lihasse
(kas polnud see siis neetud,
hukas, nurjas?)
on tulnud kõige ülem hea.
Nüüd õnnistuseks on see valitud.

3. Tenori aaria

Jumal, kelle jaoks on väike kogu ilm,
ei maailm ega taevas hõlma teda,
siin kitsas sõimes tahab olla.
Kui ilmub meil see valgus igavene,
ei saa ju Jumal põlata
meid, selle sära lapsi.

4. Bassi retsitatiiv

Oh ristiinimesed!
Te seadke ennast valmis
nüüd Loojat endi hulka võtma.
On nagu külaline sinu juurde tulnud
suur Jumalapoeg.
Ah lase oma südant sellest armust puutuda.
Ta sinu juurde tuleb, et selle hädaoru kaudu
sind viia oma trooni ette.

5. Soprani ja aldi duett

See viletsus, mis Jumal enda peale võtab,
toob meile igavese õndsuse
ja taevaande külluses.
Teid tema inimolemus
teeb võrdseks inglijärgedega,
et viia inglikoori teid.

6. Koraal

Kõik tegi ta hea meelega,
et nii heldust näidata.
Kõik ilm nüüd olgu rõõmus sest
ja kiitku teda südamest!
Kürieleis!