LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit
Jumala aeg on parim aeg
eelmine järgmine

Actus tragicus, Kantaat
Muusika autor Johann Sebastian Bach
Tõlge Toomas Siitan
Teose kataloogi- või oopusenumber: BWV106

1. SONATINA

2A. CHOR
Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit.
In ihm leben, weben und sind wir,
solange er will.
In ihm sterben wir zu rechten Zeit,
wenn er will.

2B. ARIOSO (T)
Ach, Herr, lehre uns bedenken,
daß wir sterben müssen,
auf daß wir klug werden.

2C. ARIE (B)
Bestelle dein Haus;
denn du wirst sterben
und nicht lebendig bleiben!

2D. CHOR. ARIOSO (S).
Es ist der alte Bund:
Mensch, du mußt sterben!
Ja, komm, Herr Jesu!

3A. ARIE (A)
In deine Hände befehl ich meinen Geist;
du hast mich erlöset,
Herr, du getreuer Gott.

3B. ARIOSO (B). CHORAL.
Heute wirst du mit mir in Paradies sein.

Mit Fried und Freud ich fahr dahin
In Gottes Willen,
Getrost ist mir mein Herz und Sinn,
Sanft und stille.
Wie Gott mir verheißet hat:
Der Tod ist mein Schlaf worden.

4. CHOR
Glorie, Lob, Ehr und Herrlichkeit,
Sei dir Gott Vater und Sohn bereit’,
Dem Heilgen Geist mit Namen!
Die göttlich Kraft
Mach uns sieghaft
Durch Jesum Christum, Amen.
1. SONATIIN

KOOR
Jumala aeg on parim aeg.
Temas me elame, liigume ja oleme
nii kaua kui Tema tahab.
Temas me ka sureme õigel ajal,
kui Tema tahab.

TENORI ARIOOSO
Issand, õpeta meid mõtlema,
et me surema peame,
selleks, et me targaks saaksime.

BASSI AARIA
Sea valmis oma koda,
sest sa sured,
ega jää elama!

KOOR JA SOPRANI ARIOOSO
See on vana seadus:
Inimene, sa pead surema!
Tule, Issand Jeesus!

ALDI AARIA
Sinu hoolde ma annan oma vaimu,
sina oled mu lunastanud,
Issand, sa tõe Jumal.

BASSI ARIOOSO JA KORAAL
Täna oled sa koos minuga paradiisis.

Rahu ja rõõmuga ma lähen,
Jumala tahtes;
mu meel on leidnud lohutust
malbes rahus.
Nagu Jumal mulle tõotas:
mu uneks on mu surm.

KOOR
Auhiilgus, kiitus, ülistus
sulle, Jumalale, Isale ja Pojale,
ja Pühale Vaimule.
Jumalik vägi
tehku meid võidukaks
Jeesuse Kristuse läbi. Aamen.