LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir
Sügavusest hüüan ma sind, Issand
eelmine järgmine

Kantaat
Muusika autor Johann Sebastian Bach
Tõlge Toomas Siitan
Teose kataloogi- või oopusenumber: BWV131

1. SINFONIA / CHOR
Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir.
Herr, höre meine Stimme,
laß deine Ohren merken
auf die Stimme meines Flehens!

2. ARIOSO (B), CHORAL (S)
So du willst, Herr, Sünde zurechnen,
Herr, wer wird bestehen ?
Erbarm dich mein in solcher Last,
Nimm sie aus meinem Herzen,
Dieweil du sie gebüßet hast
Am Holz mit Todesschmerzen,
Denn bei dir ist die Vergebung,
daß man dich fürchte.
Auf daß ich nicht mit großem Weh
In meinen Sünden untergeh,
Noch ewiglich verzage.

3. CHOR
Ich harre des Herrn, meine Seele harret,
und ich hoffe auf seinWort.

4. ARIA (T), CHORAL (A)
Meine Seele wartet auf den Herrn
von einer Morgenwache bis zu der andern.
Und weil ich denn in meinem Sinn,
Wie ich zuvor geklaget,
Auch ein betrübter Sünder bin,
Den sein Gewissen naget,
Und wollte gern im Blute dein
Von Sünden abgewaschen sein
Wie David und Manasse.

5. CHOR
Israel hoffe auf den Herrn;
denn bei dem Herrn ist die Gnade
und viel Erlösung bei ihm.
Und er wird Israel erlösen
aus allen seinen Sünden.
1. SINFONIA JA KOOR
Sügavusest hüüan ma sind, Issand,
Issand, kuule mu häält,
olgu sinu kõrvad ärksad
mu anumishäälele.

2. BASSI ARIOOSO KORAALIGA
Kui sina, Issand, ülekohut meeles peaksid,
Issand, kes siis püsiks?
Halasta mu peale selles raskuses,
võta see mu südamelt,
sest, et oled selle ise ära kandnud
ristipuul, surmavaevas;
Kuid sinu juures on andeksandmine,
et sind kardetaks.
et mitte mina suures hädas
oma pattudes hukka ei läheks
ega päriselt lootust ei kaotaks.

3. KOOR
Ma ootan Issandat, mu hing ootab,
ja ma loodan tema sõna peale.

4. TENORI AARIA KORAALIGA
Mu hing ootab Issandat
enam kui valvurid hommikut.
Ja nüüd olen oma hinges,
nagu ma ikka olen kurtnud,
vaid üks vilets patune,
keda südametunnistus vaevab,
ja tahaksin meelsasti sinu veres
olla pattudest puhtaks pestud
kui Taavet ja Manasse.

5. KOOR
Iisrael, looda Issanda peale,
sest Issanda juures on heldus,
ja tema juures on rohke lunastus.
Ja tema lunastab Iisraeli
kõigist tema pahategudest.