LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Ein Herz, das seinen Jesum lebend weiß
 Süda, kes teab oma Jeesust elavat Süda, kes teab oma Jeesust elavat
eelmine järgmine

Kantaat
Muusika autor Johann Sebastian Bach
Tõlge Toomas Siitan
Teose kataloogi- või oopusenumber: BWV134

1. RECITATIVO (T/A)
T: Ein Herz, das seinen Jesum lebend weiß,
Empfindet Jesu neue Güte
Und dichtet nur auf seines Heilands Preis.
A: Wie freuet sich ein gläubiges Gemüte.

2. ARIA (T)
Auf, Gläubige, singet die lieblichen Lieder,
Euch scheinet ein herrlich verneuetes Licht.
Der lebende Heiland gibt selige Zeiten,
Auf, Seelen, ihr müsset ein Opfer bereiten,
Bezahlet dem Höchsten mit Danken die Pflicht.

3. RECITATIVO (DIALOG T/A)
T: Wohl dir, Gott hat an dich gedacht,
O Gott geweihtes Eigentum;
Der Heiland lebt und siegt mit Macht
Zu deinem Heil, zu seinem Ruhm
Muß hier der Satan furchtsam zittern
Und sich die Hölle selbst erschüttern.
Es stirbt der Heiland dir zugut
Und fähret vor dich zu der Höllen,
Sogar vergießet er sein kostbar Blut,
Daß du in seinem Blute siegst,
Denn dieses kann die Feinde fällen,
Und wenn der Streit dir an die Seele dringt,
Daß du alsdann nicht überwunden liegst.
A: Der Liebe Kraft ist vor mich ein Panier
Zum Heldenmut, zur Stärke in den Streiten:
Mir Siegeskronen zu bereiten,
Nahmst du die Dornenkrone dir,
Mein Herr, mein Gott, mein auferstandnes Heil,
So hat kein Feind an mir zum Schaden teil.
T: Die Feinde zwar sind nicht zu zählen.
A: Gott schützt die ihm getreuen Seelen.
T: Der letzte Feind ist Grab und Tod.
A: Gott macht auch den zum Ende unsrer Not.

4. ARIA (DUETTO A/T)
Wir danken und preisen dein brünstiges Lieben
Und bringen ein Opfer der Lippen vor dich.
Der Sieger erwecket die freudigen Lieder,
Der Heiland erscheinet und tröstet uns wieder
Und stärket die streitende Kirche durch sich.

5. RECITATIVO (T/A)
T: Doch würke selbst den Dank in unserm Munde,
In dem er allzu irdisch ist;
Ja schaffe, daß zu keiner Stunde
Dich und dein Werk kein menschlich Herz vergißt;
Ja, laß in dir das Labsal unsrer Brust
Und aller Herzen Trost und Lust,
Die unter deiner Gnade trauen,
Vollkommen und unendlich sein.
Es schließe deine Hand uns ein,
Daß wir die Wirkung kräftig schauen,
Was uns dein Tod und Sieg erwirbt,
Und daß man nun nach deinem Auferstehen
Nicht stirbt, wenn man gleich zeitlich stirbt,
Und wir dadurch zu deiner Herrlichkeit eingehen.
A: Was in uns ist, erhebt dich, großer Gott,
Und preiset deine Huld und Treu;
Dein Auferstehen macht sie wieder neu,
Dein großer Sieg macht uns von Feinden los
Und bringet uns zum Leben;
Drum sei dir Preis und Dank gegeben.

6. CORO
Erschallet, ihr Himmel, erfreue dich, Erde,
Lobsinge dem Höchsten, du glaubende Schar,
Es schauet und schmecket ein jedes Gemüte
Des lebenden Heilands unendliche Güte,
Er tröstet und stellet als Sieger sich dar.
1. TENORI JA ALDI RETSITATIIV
T: Süda, kes teab oma Jeesust elavat,
tunneb Jeesuse uusi õnnistusi
ning laulab üksnes oma Lunastaja kiituseks.
A: Kuis rõõmustab üks usklik meel!

2. TENORI AARIA
Nüüd üles, usklikud, te laulge armsaid laule,
teile hiilgab uuendatud valgus.
Elav Lunastaja toob õndsaid aegu,
üles, hinged, te seadke ohvriannid valmis
ja tänuga tasuge oma kohus Kõrgeima ees.

3. TENORI JA ALDI DIALOOG (RETSITATIIV)
T: Sa õnnis, Jumal on su peale mõelnud,
sa Tema õnnistatud omandus.
Su Lunastaja elab ja võidutseb väes,
su hüveks, ja tema auks
peab Saatan värisedes kartma
ja põrgu ise vankuma.
Lunastaja sureb sinu heaks
ja sinu eest ta läheb surmavalda,
ja oma kallist verd ta valab koguni,
et sina võidaksid ta veres,
sest see võib murda vaenlasi,
ning kui siis võitlus sinu hinge pärast käib,
et sina võidetuna lamama ei jääks.
A: Armastuse vägi on mu võitluslipp,
mis annab vaprust, jõudu lahingus:
et mulle võidukrooni valmistada,
sa võtad okaskrooni endale,
mu Issand, minu Jumal, mu ülestõusnud Lunastus,
nii ei saa mulle kahju teha ükski vaenlane.
T: Neid vaenlasi on siiski lugematu hulk.
A: Eks Jumal hoia truusid hingi.
T: On haud ja surm su viimne vaenlane.
A: Me vaeva lõpuks Jumal teeb ka selle.

4. ALDI JA TENORI DUETT
Me täname ja kiidame su tulist armu
ja toome su ette ohvri me huultelt.
Võitja äratab rõõmulaule,
Lunastaja ilmub ja trööstib meid taas
ja jõudu annab võitlevale kirikule.

5. TENORI JA ALDI RETSITATIIV
T: Siis ise tänu meie suus sa õhuta,
kui ongi ta seal liiga maine,
ja tee, et ainsaks hetkekski
ei sind ja sinu loodut ükski inimsüda unustaks.
Jah, tee, et sinus meie hinge kosutus
ning kõigi südamete rõõm ja lohutus,
kes usaldavad end su armu alla,
nüüd oleks täielik ja lõputu.
Meid sinu käsi emmaku,
et selgelt mõistaksime seda toimet,
mis teenis meile sinu surm ja võit,
ja et nüüd, pärast sinu ülestõusmist,
ei surda, kui ka ajaliselt surrakse,
ja et seeläbi pääseme me sinu hiilgusse.
A: Kõik mis meis on, sind ülistab, suur Jumal,
ja kiidab sinu armulikkust, ustavust,
su ülestõusmine neid jälle uuendab,
su suurvõit vabaks teeb meid vaenlastest
ja toob meid elusse;
seepärast kiitus olgu sul ja tänu.

6. KOOR
Nüüd rõkake taevad ning rõõmutse maa,
sa kõrgeimat ülista, usklike murd,
nüüd vaatab ja maitseb küll iga süda
me elava Lunastaja lõputut armu
ta trööstib ja näitab end võitjana.