LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Wachet auf, ruft uns die Stimme
“Ärgake!”, nii hüüavad meid
eelmine järgmine

Kantaat
Muusika autor Johann Sebastian Bach
Tõlge Toomas Siitan
Teose kataloogi- või oopusenumber: BWV140

1. CORO
Wachet auf, ruft uns die Stimme
Der Wächter sehr hoch auf der Zinne,
Wach auf, du Stadt Jerusalem!
Mitternacht heißt diese Stunde;
Sie rufen uns mit hellem Munde:
Wo seid ihr klugen Jungfrauen?
Wohl auf, der Bräutgam kömmt;
Steht auf, die Lampen nehmt!
Alleluja!
Macht euch bereit
Zu der Hochzeit,
Ihr müsset ihm entgegen gehn!

2. RECITATIVO T
Er kommt, er kommt,
Der Bräutgam kommt!
Ihr Töchter Zions, kommt heraus,
Sein Ausgang eilet aus der Höhe
In euer Mutter Haus.
Der Bräutgam kommt, der einem Rehe
Und jungen Hirsche gleich
Auf denen Hügeln springt
Und euch das Mahl der Hochzeit bringt.
Wacht auf, ermuntert euch!
Den Bräutgam zu empfangen!
Dort, sehet, kommt er hergegangen.

3. ARIA (DUETTOSEELE, JESUS)
S: Wenn kömmst du, mein Heil?
B: Ich komme, dein Teil.
S: Ich warte mit brennendem Öle.
S: Eröffne den Saal
B: Ich öffne den Saal
S&B: Zum himmlischen Mahl
S: Komm, Jesu!
B: Komm, liebliche Seele!

4. CHORAL (T)
Zion hört die Wächter singen,
Das Herz tut ihr vor Freuden springen,
Sie wachet und steht eilend auf.
Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig,
Von Gnaden stark, von Wahrheit mächtig,
Ihr Licht wird hell, ihr Stern geht auf.
Nun komm, du werte Kron,
Herr Jesu, Gottes Sohn!
Hosianna!
Wir folgen all
Zum Freudensaal
Und halten mit das Abendmahl.

5. RECITATIVO (B)
So geh herein zu mir,
Du mir erwählte Braut!
Ich habe mich mit dir
Von Ewigkeit vertraut.
Dich will ich auf mein Herz,
Auf meinem Arm gleich wie ein Siegel setzen
Und dein betrübtes Aug ergötzen.
Vergiß, o Seele, nun
Die Angst, den Schmerz,
Den du erdulden müssen;
Auf meiner Linken sollst du ruhn,
Und meine Rechte soll dich küssen.

6. ARIA (DUETTOSEELE, JESUS)
S: Mein Freund ist mein,
B: Und ich bin sein,
S&B: Die Liebe soll nichts scheiden.
S: Ich will mit dir
B: Du sollst mit mir
S&B: in Himmels Rosen weiden,
Da Freude die Fülle, da Wonne wird sein.

7. CHORAL
Gloria sei dir gesungen
Mit Menschen und englischen Zungen,
Mit Harfen und mit Zimbeln schon.
Von zwölf Perlen sind die Pforten,
An deiner Stadt sind wir Konsorten
Der Engel hoch um deinen Thron.
Kein Aug hat je gespürt,
Kein Ohr hat je gehört
Solche Freude.
Des sind wir froh,
Io, io!
Ewig in dulci jubilo.
1. KOOR
“Ärgake!”, nii hüüavad meid
vahid kõrgelt linnamüürilt,
“ärka sa, Jeruusalemma linn!”
Kesköö on see tund,
mil kõlab nende hele hüüd:
Kus olete nüüd, targad neitsid?”
Jah üles, peigmees tuleb,
nüüd tõuske, võtke lambid!
Halleluuja!
End seadke valmis
pulmadeks
ja minge talle vastu!

2. TENORI RETSITATIIV
Ta tuleb, tuleb,
peigmees tuleb!
Siioni tütred, välja tulge,
ta päikesetõus ruttab kõrgustest
te ema majja.
Peig tuleb kui gasell
või noor hirv
hüpeldes neil künkail
ja teile pulmasöömaaja toob.
Te ärgake ja virguge,
et peigmeest vastu võtta!
Ennäe, sealt ta tulebki.

3. SOPRANI JA BASSI (HINGE JA JEESUSE) DUETT
S: Mil tuled sa, mu õnnistus?
B: Ma tulen, sinu osadus.
S: Ma ootan sind mu õlilambi valgel.
S: Nüüd lahti tee saal,
B: Nüüd avaneb saal,
S&B: kus taevane pidusöök ootab
S: Oh tule, Jeesus!
B: Tule, armas hing!

4. KORAAL (TENOR)
Siion kuuleb vahte hüüdmas
ja tema süda hüppab rõõmust,
ta ärkab, tõuseb rutuga.
Ta sõber taevast tuleb kirkuses,
ta jõud on armus, vägi tões,
ta valgus särab, tõusnud on ta täht.
Oh tule, kirgas kroon,
Jeesus, Jumala Poeg!
Hosianna!
Kõik sinu järel
rõõmusaali
ja sinu pidulauda tuleme.

5. BASSI RETSITATIIV
Siis astu minu juurde,
mu väljavalitu, mu pruut,
end sinuga
ma igaveseks olen kihlanud.
Sind oma südamele,
oma käele justkui pitseriga kinnitan
ja rõõmustan su kurvameelseid silmi.
Nüüd unusta, oh hing,
kõik hirm ja valu,
mis sa tundma pidid;
nüüd võid mu vasemal käel puhata
kui sind minu parem käsi embab.

6. SOPRANI JA BASSI (HINGE JA JEESUSE) DUETT
S: Mu kallim on minu,
B: Ja mina sinu,
S&B: ei armastust saa miski lahutada.
S: Ma tahan sinuga
B: Sa tohid minuga
S&B: nüüd taeva roosiaeda nautida,
seal rõõmu on ja õndsust küllaga.

7. KORAAL
Kiitust laulgu meie hääled,
au, kiitust taevahulga keeled,
et hüüdku kandled, pasunad!
Väravaiks on kaksteist pärlit;
Su trooni ümbritsevad inglid;
seal pühad hulgad hõiskavad.
Ei nähtud ole veel,
ei tajuda või meel
sellist rõõmu!
Sest hõiskame
ja laulame
suurt halleluujat rõõmsasti!
Tõlge: Toomas Siitan ja Carl Peter Ludwig Maurach (Nr. 7)