LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Herz und Mund und Tat und Leben
Suu ja süda, teod ja elu
eelmine järgmine

Kantaat
Muusika autor Johann Sebastian Bach
Tõlge Toomas Siitan
Teose kataloogi- või oopusenumber: BWV147

1. CHOR
Herz und Mund und Tat und Leben
Muß von Christo Zeugnis geben
Ohne Furcht und Heuchelei,
Daß er Gott und Heiland sei.

2. REZITATIV (T)
Gebenedeiter Mund!
Maria macht ihr Innerstes der Seelen
Durch Dank und Rühmen kund;
Sie fänget bei sich an,
Des Heilands Wunder zu erzählen,
Was er an ihr als seiner Magd getan.
O menschliches Geschlecht,
Des Satans und der Sünden Knecht,
Du bist befreit
Durch Christi tröstendes Erscheinen
Von dieser Last und Dienstbarkeit!
Jedoch dein Mund
und dein verstockt Gemüte
Verschweigt, verleugnet solche Güte;
Doch wisse, daß dich nach der Schrift
Ein allzuscharfes Urteil trifft!

3. ARIE (A)
Schäme dich, o Seele, nicht,
Deinen Heiland zu bekennen,
Soll er dich die seine nennen
Vor des Vaters Angesicht!
Doch wer ihn auf dieser Erden
Zu verleugnen sich nicht scheut,
Soll von ihm verleugnet werden,
Wenn er kommt zur Herrlichkeit.

4. REZITATIV (B)
Verstockung kann Gewaltige verblenden,
Bis sie des Höchsten Arm vom Stuhle stößt;
Doch dieser Arm erhebt,
Obschon vor ihm der Erde Kreis erbebt,
Hingegen die Elenden,
So er erlöst.
O hochbeglückte Christen,
Auf, machet euch bereit,
Itzt ist die angenehme Zeit,
Itzt ist der Tag des Heils: der Heiland heißt
Euch Leib und Geist
Mit Glaubensgaben rüsten,
Auf, ruft zu ihm in brünstigem Verlangen,
Um ihn im Glauben zu empfangen!

5. ARIE (S)
Bereite dir, Jesu, noch itzo die Bahn,
Mein Heiland, erwähle
Die gläubende Seele,
Und siehe mit Augen der Gnaden mich an!

6. CHORAL
Wohl mir, daß ich Jesum habe,
O wie feste halt ich ihn,
Daß er mir mein Herze labe,
Wenn ich krank und traurig bin.
Jesum hab ich, der mich liebet
Und sich mir zu eigen gibet;
Ach drum laß ich Jesum nicht,
Wenn mir gleich mein Herze bricht.


PARTE SECONDA. NACH DER PREDIGT.

7. ARIE (T)
Hilf, Jesu, hilf, daß ich auch dich bekenne
In Wohl und Weh, in Freud und Leid,
Daß ich dich meinen Heiland nenne
Im Glauben und Gelassenheit,
Daß stets mein Herz von deiner Liebe brenne.
Hilf, Jesu, hilf!

8. REZITATIV (A)
Der höchsten Allmacht Wunderhand
Würkt im Verborgenen der Erden.
Johannes muß mit Geist erfüllet werden,
Ihn zieht der Liebe Band
Bereits in seiner Mutter Leibe,
Daß er den Heiland kennt
Ob er ihn gleich noch nicht
Mit seinem Munde nennt,
Er wird bewegt, er hüpft und springet,
Indem Elisabeth das Wunderwerk ausspricht,
Indem Mariae Mund
der Lippen Opfer bringet.
Wenn ihr, o Gläubige,
des Fleisches Schwachheit merkt,
Wenn euer Herz in Liebe brennet,
Und doch der Mund
den Heiland nicht bekennet,
Gott ist es, der euch kräftig stärkt,
Er will in euch des Geistes Kraft erregen,
Ja Dank und Preis auf eure Zunge legen.

9. ARIE (B)
Ich will von Jesu Wundern singen
Und ihm der Lippen Opfer bringen,
Er wird nach seiner Liebe Bund
Das schwache Fleisch, den irdschen Mund
Durch heilges Feuer kräftig zwingen.

10. CHORAL
Jesus bleibet meine Freude,
Meines Herzens Trost und Saft,
Jesus wehret allem Leide,
Er ist meines Lebens Kraft,
Meiner Augen Lust und Sonne,
Meiner Seele Schatz und Wonne;
Darum laß ich Jesum nicht
Aus dem Herzen und Gesicht.
1. KOOR
Suu ja süda, teod ja elu
tunnistagu Kristusest
teeskluse ja hirmuta,
et tema Jumal on ja Lunastaja.

2. TENORI RETSITATIIV
Õnnistatud hääl!
Maarja näitab oma hingepõhja
oma tänus, kiituses.
Ta võtab ette
jutustada Lunastaja imest,
mis too on teinud oma teenijale.
Oo inimsugu,
saatana ja patu teener,
sa oled vabaks lastud
Kristuse lohutavas ilmumises
sellest koormast, orjusest.
Kuid siiski sinu suu
ja panetunud süda
vaikib, salgab seda hüve;
siis tea, et kirja järgi
peab tabama sind raske karistus!

3. ALDI AARIA
Ära häbene, oh hing,
tunnistada oma Lunastajat,
tema nimetab siis omaks sind
oma Isa palge ees!
Kuid kes selles ilmas
teda salata ei pelga,
selle salgab maha temagi
kui ta jõuab kirkusesse.

4. BASSI RETSITATIIV
Tõrksus vägevaid võib eksitada,
kuni Kõrgeima käsi neid tõukab istmelt,
seesama käsi aga tõuseb
kui värisebki kogu ilmamaa ta ees
armetute poole:
neid päästab ta.
Oh ristirahvas õnnelik,
üles nüüd, end valmis seadke,
sest aeg on käes,
on lunastuse päev: ja Lunastaja kutsub
teid ihus ja ka vaimus
end usu andidega valmistama,
üles, igatsuses leekivas ta poole hüüdke,
et teda usus vastu võtta!

5. SOPRANI AARIA
Nüüd, Jeesus, endal rada valmista,
mu Lunastaja, vali
see uskuv hing
ja halastava pilguga mind vaata.

6. KORAAL
Mis õnn, et mul on Jeesus!
Nii kõvasti tast hoian,
et kosutaks ta minu südant
kui haige olen ma või kurb.
Mul on Jeesus, kes mind armastab
ja end mulle omaks annab,
ah, ei jäta Jeesust ma,
ka kui peaks murduma mul süda.


TEINE OSA (PÄRAST JUTLUST).

7. TENORI AARIA
Aita, Jeesus, et sind ka tunnistaksin
õnnes, hädas, rõõmus, mures,
et oma Lunastajaks nimetaksin sind
ma usus, hingerahus,
et minu süda ikka sinu armastusest põleks.
Oh aita, Jeesus!

8. ALDI RETSITATIIV
Kõigevägevama imeline käsi
toimib maapeal salajas.
Johannes saab nüüd vaimu täis:
eks kutsu teda armastuse side
veel alles oma emaihus,
tundma oma Lunastajat
kui ta ka veel
ei suuga teda nimeta,
ta liigutab, ta peksleb, hüppab,
kui Elisabeth sest imest kõneleb,
kui Maarja suu
toob ohvrit huultega.
Kui teie, usklikud,
nüüd ihu nõtrust kogete,
kui teie süda armus põleb
ja siiski suu
ei Lunastajat tunnista,
on Jumal see, kes tugevaks teid teeb,
ta äratab teis Vaimu jõu,
ja keelele teil paneb tänu, kiituse.

9. BASSI AARIA
Ma laulan Jeesuse imedest
ja oma huultega toon ohvrit talle,
ja tema armastuse side
mu nõdra ihu, maise suu
teeb pühas tules tugevaks.

10. KORAAL
Jeesus minu rõõmuks jääb,
mu südamele lohutuseks, rammuks,
Jeesus hoiab igas mures,
tema on mu elu jõud,
mu silmadele rõõm ja päike,
mu hinge varandus ja õnnistus
seepärast ma ei lase Jeesust
oma südamest ja silmist.