LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Der Friede sei mit dir
Rahu olgu sinuga
eelmine järgmine

Kantaat
Muusika autor Johann Sebastian Bach
Tõlge Toomas Siitan
Teose kataloogi- või oopusenumber: BWV158

1. Rezitativ

Der Friede sei mit dir,
Du ängstliches Gewissen!
Dein Mittler stehet hier,
Der hat dein Schuldenbuch
Und des Gesetzes Fluch
Verglichen und zerrissen.
Der Friede sei mit dir,
Der Fürste dieser Welt,
Der deiner Seele nachgestellt,
Ist durch des Lammes Blut bezwungen und gefällt.
Mein Herz, was bist du so betrübt,
Da dich doch Gott durch Christum liebt?
Er selber spricht zu mir:
Der Friede sei mit dir!

2. Arie und Choral

Welt, ade, ich bin dein müde,
Salems Hütten stehn mir an,
Welt, ade, ich bin dein müde,
Ich will nach dem Himmel zu,
Wo ich Gott in Ruh und Friede
Ewig selig schauen kann.
Da wird sein der rechte Friede
Und die ewig stolze Ruh.
Da bleib ich, da hab ich Vergnügen zu wohnen,
Welt, bei dir ist Krieg und Streit,
Nichts denn lauter Eitelkeit;
Da prang ich gezieret mit himmlischen Kronen.
In dem Himmel allezeit
Friede, Freud und Seligkeit.

3. Rezitativ und Arioso

Nun, Herr, regiere meinen Sinn,
Damit ich auf der Welt,
So lang es dir, mich hier zu lassen, noch gefällt,
Ein Kind des Friedens bin,
Und laß mich zu dir aus meinen Leiden
wie Simeon in Frieden scheiden!
Da bleib ich, da hab ich Vergnügen zu wohnen,
Da prang ich gezieret mit himmlischen Kronen.

4. Chor

Hier ist das rechte Osterlamm,
Davon Gott hat geboten;
Das ist hoch an des Kreuzes Stamm
In heißer Lieb gebraten.
Des Blut zeichnet unsre Tür,
Das hält der Glaub dem Tode für;
Der Würger kann uns nicht rühren.
Alleluja!
1. Bassi retsitatiiv

Rahu olgu sinuga,
sa kartlik meel!
Su vahendaja seisab siin,
kes sinu võlaraamatu,
seaduse sajatuse
kustutas ja puruks rebis.
Rahu olgu sinuga,
Selle ilma vürsti,
kes sinu hinge varitses,
on taltsutand ja kukutand Talle veri.
Mu süda, miks oled sa nii rõhutud,
sind Jumal armastab ju Kristuses?
Ta ise ütleb mulle:
rahu olgu sinuga!

2. Bassi aaria ja koraal (sopran)

Ilm hüvasti, ma olen väsind,
mind ootab eluase Saalemis,
Ilm hüvasti, ma olen väsind,
ma taeva poole olen teel,
kus õndsana ma rahus, rõõmus
näen igavesti Jumalat.
Alles seal on õige rahu
ning tore puhkus igavesti.
sinna ma jään ja seal on mul hea,
Maailmas siin on sõda, riid,
ei muud kui hirmus tühisus;
Seal hiilgan ma taevases kroonis.
aga taevas alati
rahu, rõõm ja õndsus.

3. Bassi retsitatiiv ja ariooso

Nüüd, Issand, valitse mu meeli,
et oleksin siin ilmas,
niikaua, kuni arvad heaks mind siia jätta,
su rahu laps.
Ja võta mind mu kannatusest
kui Siimeoni enda juurde!
Sinna ma jään ja seal on mul hea,
seal hiilgan ma taevases kroonis.

4. Koor

Tõeline Paasatall on siin,
nagu Jumal käskis,
kõrgel ristipuul
on armastuses palavas ta küpsend.
See veri märgistab me uksed
ja hoiab usku surma eest,
ja mõrtsukas ei puuduta meid enam.
Halleluuja!