LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust
Õnnis rahu, hinge igatsetud rõõm
eelmine järgmine

Kantaat
Muusika autor Johann Sebastian Bach
Tõlge Toomas Siitan
Teose kataloogi- või oopusenumber: BWV170

1. ARIE
Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust,
Dich kann man nicht bei Höllensünden,
Wohl aber Himmelseintracht finden;
Du stärkst allein die schwache Brust.
Drum sollen lauter Tugendgaben
In meinem Herzen Wohnung haben.

2. REZITATIV
Die Welt, das Sündenhaus,
Bricht nur in Höllenlieder aus
Und sucht durch Haß und Neid
Des Satans Bild an sich zu tragen.
Ihr Mund ist voller Ottergift,
Der oft die Unschuld tödlich trifft,
Und will allein von Racha sagen.
Gerechter Gott, wie weit
ist doch der Mensch von dir entfernet;
Du liebst, jedoch sein Mund
Macht Fluch und Feindschaft kund
Und will den Nächsten nur mit Füßen treten.
Ach! diese Schuld ist schwerlich zu verbeten.

3. ARIE
Wie jammern mich doch die verkehrten Herzen,
Die dir, mein Gott, so sehr zuwider sein;
Ich zittre recht und fühle tausend Schmerzen,
Wenn sie sich nur an Rach und Haß erfreun.
Gerechter Gott, was magst du doch gedenken,
Wenn sie allein mit rechten Satansränken
Dein scharfes Strafgebot so frech verlacht.
Ach! ohne Zweifel hast du so gedacht:
Wie jammern mich doch die verkehrten Herzen!

4. REZITATIV
Wer sollte sich demnach
Wohl hier zu leben wünschen,
Wenn man nur Haß und Ungemach
Vor seine Liebe sieht?
Doch, weil ich auch den Feind
Wie meinen besten Freund
Nach Gottes Vorschrift lieben soll,
So flieht
Mein Herze Zorn und Groll
Und wünscht allein bei Gott zu leben,
Der selbst die Liebe heißt.
Ach, eintrachtvoller Geist,
Wenn wird er dir doch nur sein Himmelszion geben?

5. ARIE
Mir ekelt mehr zu Leben,
Drum nimm mich, Jesu, hin!
Mir graut vor allen Sünden,
Laß mich dies Wohnhaus finden,
Woselbst ich ruhig bin.

1. AARIA
Õnnis rahu, hinge igatsetud rõõm,
põrgupattudes ei leita sind,
küll aga taevases harmoonias;
vaid sina tugevaks teed nõdra südame.
Seepärast vooruslikud annid
vaid elagu mu rinnus.

2. RETSITATIIV
Maailm, see patukoda,
toob kuuldavale üksnes põrguviise
ning püüab viha, kadeduse abil
saatana nägu kanda.
Ta suu on tulvil ussimürki,
mis süütust tihti tapvalt tabab,
ja ainult pilget kõneleb.
Jumal õiglane, kui kaugele
on inimene sinust jäänud;
Sa armastad, kuid tema suu
vaid needust kuulutab ja vaenu
ning ligimest vaid tahab maha tallata.
Ah, on palvetega raske kustutada seda süüd.

3. AARIA
Kuis vaevavad mind pöördund südamed,
kes sulle, Jumal, nõnda vastumeelt.
Ma vabisen ja tunnen tuhat valu
kui neid vaid kättemaks ja viha rõõmustab.
Jumal õiglane, mis mõtled sina ometi,
kui nemad saatanlikes riukais
vaid häbematult irvitavad sinu karme käske.
Ah, kahtlemata mõtlesid sa nii:
kuis vaevavad mind pöördund südamed!

4. RETSITATIIV
Kes peaks seepärast tahtma
siin üldse elada,
kui viha vaid ja vaeva
näed siin ta armu eest?
Siiski, kuna mul ka vaenlast
kui oma sõpra parimat
Jumala käsu järgi armastada tuleb,
siis hoiab eemale
mu süda vihast, vaenust
ja Jumalaga üksnes tahab elada,
kes ise armastus.
Ah, üksmeele vaim,
mil kingib ta sul ükskord taevariigi?

5. AARIA
Kauem elada on mulle jäle,
seepärast võta, Jeesus, mind!
Mind patud kohutavad
see elupaik mul lase leida,
kus rahus oleksin.