LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Gloria in excelsis Deo
Au olgu Jumalale kõrges
eelmine järgmine

Kantaat
Muusika autor Johann Sebastian Bach
Tõlge Toomas Siitan
Teose kataloogi- või oopusenumber: BWV191

1. CHOR
Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

2. DUETT
Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto.

3. CHOR
Sicut erat in principio et nunc et semper
et in saecula saeculorum, amen.
1. KOOR
Au olgu Jumalale kõrges
ja rahu maa peal hea tahtega inimestele.

2. SOPRANI JA TENORI DUETT
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.

3. KOOR
Nagu oli alguses, olgu nüüd, alati
ja igavesti, aamen.