LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Der Herr denket an uns
Issand mõtleb meile
eelmine järgmine

Kantaat
Muusika autor Johann Sebastian Bach
Tõlge Toomas Siitan
Teose kataloogi- või oopusenumber: BWV196

1. SINFONIA

2. CHOR

Der Herr denket an uns und segnet uns.
Er segnet das Haus Israel,
er segnet das Haus Aaron.
Der Herr denket an uns!

3. ARIE

Er segnet, die den Herrn fürchten,
Beide, Kleine und Große.

4. DUETT

Der Herr segne euch je mehr und mehr;
euch und eure Kinder.

5. CHOR

Ihr seid die Gesegneten des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat. Amen.
1. SINFONIA

2. KOOR

Issand mõtleb meile ja tema õnnistab,
ta õnnistab Iisraeli koda,
ta õnnistab Aaroni koda.
Issand mõtleb meile!

3. SOPRANI AARIA

Ta õnnistab neid, kes kardavad Issandat,
nii pisikesi kui suuri.

4. TENORI JA BASSI DUETT

Issand lisagu teile veel õnnistust,
teile ja teie lastele.

5. KOOR

Teie olete Issanda õnnistatud,
kes on teinud taeva ja maa. Aamen.